PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biologie vodních živočichů - MB160P14
Anglický název: Biology of freshwater invertebrates
Český název: Biologie vodních živočichů
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/ekologie/vyuka/BVZ/
Garant: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.
Mgr. Petr Kment, Ph.D.
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Mgr. Jan Špaček, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (08.03.2019)
Systematika a biologie hlavních skupin sladkovodních bezobratlých. Přednášky k biologii vodních živočichů
zahrnují sladkovodní organizmy, které lze nalézt na území České republiky, a vybraná srovnání s ostatními zástupci
probíraných skupin. Část přednášek (představení konkrétní skupiny - taxonomie, adaptace a role v ekosystému) je
zajišťována externími odborníky. Součástí přednášky je 10-denní terénní cvičení (Biologie vodních živočichů -
praktikum, B160C14).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D. (13.03.2008)

1. Lellák, J. a kol., 1985. Biologie vodních živočichů. Skriptum UK Praha, 220 s.

2. Brusca, R.C. and G.J. Brusca, 2003. Invertebrates. 2nd ed. Sinauer Associates. 936 pp.

3. Pennak, R.W., 1989. Fresh-water invertebrates of the United States. Protozoa to Mollusca. 3rd ed. John Wiley & Sons. 628 pp.

4. Thorp, J.H. and A.P. Covich, 2001. Ecology and classification of North American freshwater invertebrates. 2nd ed. Academic Press. 1056 pp.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (27.10.2011)

Zkouška je ústní, skládá se ze tří částí:

1. poznávací část - student musí určit několik vybraných organizmů

2. otázka průřezová, týkající se vybraného aspektu biologie sladkovodních bezobratlých

3. otázka taxonomická (vybraná skupina sladkovodnách bezobratlých)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (29.04.2015)

Přednášky (úvod do skupiny) s demonstrací vybraných organizmů a základních určovacích znaků u následujících skupin, za účasti externích odborníků: Crustacea (Anostraca, Notostraca, Conchostraca, Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Harpacticoida, Branchiura, Bathynelleae, Mysidaceae, Isopoda, Amphipoda, Decapoda), Turbellaria, Nemertea, Nematoda, Nematomorpha, Tardigrada, Bryozoa, Porifera, Mollusca, Oligochaeta, Hirudinea, Araneae, Hydracarina, Collembola, Ephemeroptera, Plecoptera, Megaloptera, Trichoptera, Coleoptera, Heteroptera, Odonata, Diptera: Chironomidae, Hymenoptera, Neuroptera, Lepidoptera. POKUS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK