PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ecology of lentic ecosystems - MB160P02
Anglický název: Ecology of lentic ecosystems
Český název: Ekologie stojatých vod
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
RNDr. Jasna Vukićová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (29.03.2019)
Cílem přednášky je rozšířit posluchačům znalosti o ekosystémech pevninských stojatých vod v celé škále měřítek, od velkých jezer po drobné efemerní vody, včetně geografického náhledu. Předpokládá se základní znalost limnologie a vodních organismů.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (29.03.2019)

Specialised literature will be recommended during the courses . For general reaading we recommend 

1. Limnoecology: The Ecology of Lakes and Streams by W. lampert and U. Sommer , OUP Oxford; 2 edition (September 6, 2007). 

2. Biogeochemistry of Inland Waters, G.E. Likens, 2010, Academic Press

3. The biology of temporary waters. D.D. Williams. OUP 2006

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (10.04.2018)

Ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (10.04.2018)

1. Úvod - obecná charakteristika stojatých vod, faktory a zdroje dominantní ve stojatých vodách, adaptace pro život ve vodě

2. Stratifikovaná jezera mírného pásu, mono-/ oligo-/ poly-miktická jezera

3. Nejslavnější sladkovodní jezera světa

4. Mělká jezera a tůně

5. Slaná a alkalická jezera (endorheická)

6. Podzemní jezera, krasové systémy

7. Dočasné vody (jarní tůně, letní rozlitiny, louže, telmy); arktické tůně, rašelinná jezírka...

8. Nádrže

9. Extrémní habitaty - epišelfová jezera, subglaciální jezera, termální jezera, kryokonity atd.

10. Acidifikace, eutrofizace

11. Ryby a rybářství

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK