Mikroskopická technika - MB160C45
Anglický název: Microscopic techniques
Český název: Mikroskopická technika
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [dny/semestr]
Počet míst: 235
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ostatní předměty
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh    Elearningový kurz
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (26.08.2019)
Cílem praktik je teoreticky i prakticky seznámit studenty se základními druhy mikroskopie - světelnou, fluorescenční a elektronovou - a jejich modifikacemi.

Jedná se o praktická cvičení sestávající z pěti bloků, z nichž každý trvá 3-4 hodiny. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech pěti bloků a odevzdání protokolů či splnění testů. Na výuce se podílí mnoho pedagogů z různých kateder a konání jednotlivých bloků je podle časových možností učeben rozeseto po celém semestru. Rozpis termínů a zápis do paralelek na jednotlivé bloky najdete ve fakultním systému Moodle (Moodle pro výuku 2). Kromě zápisu do paralelek, studijních materiálů a informací Moodle nabízí možnost diskuzních fór, kam můžete například klást dotazy, které by mohly zajímat i ostatní studenty. Navíc skrze Moodle budete také odevzdávat elektronické protokoly či plnit testy. Kurz naleznete pod odkazem elearningový kurz (vpravo nahoře na této stránce) nebo přes: Moodle pro výuku 2/ Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45
Klíč k zápisu do Moodlu zní "Mikroskop-2019" a hlásit se budete moci od 16. září 2019.

!!!Předmět Mikroskopická technika ale musíte mít především zapsán v systému SIS!!! Kdo nemá předmět zapsán v SIS, nemůže dostat zápočet!!! Moodle slouží jen k zápisu na paralelky!!!

Na paralelku, kam se zapíšete, ve vlastním zájmu opravdu přijďte. Kapacita místností a přístrojů nám nedovoluje přidávat další paralelky, takže je velmi omezená možnost absenci nahradit v jiném termínu. Pokud opravdu z vážných důvodů nemůžete dorazit, smažte svou účast co nejdříve, aby se mohli zapsat Vaši kolegové. Na cvičení (kromě bloku 4) si přineste laboratorní plášť, přezůvky, nelinkovaný sešit a obyčejnou tužku.

Pokud narazíte na jakýkoli problém, neváhejte se na nás obrátit, většinu problémů dokážeme vyřešit. Případné dotazy adresujte na sadlovaj@natur.cuni.cz.

Těšíme se na shledanou.

Za kolektiv cvičení
Jovana Sádlová


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (26.02.2019)

Studijní materiály naleznete v Moodle kurzu na:
Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45

Study materials are in the Moodle on:

Přírodovědecká fakulta / ► Sekce biologie / ► Katedra parazitologie / ► MB160C45

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (26.02.2019)


Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování všech pěti bloků praktik a odevzdání protokolů či testů - na papíře (blok 1) či elektronicky (blok 2-4)

Active participation on all five parts of the course is necessary. The credit is given after finalization of all the protocols in paper or electronical form (part 1 and parts 2-4, respectively).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (02.09.2019)

Praktikum je rozděleno na pět částí: 

1. Světelná mikroskopie (Sádlová, Spitzová, Vojtková, Majer, Bečvář, Šmídová)
Student se seznámí s teorií týkající se světelné mikroskopie, základy práce se světelným mikroskopem a s přípravou nativních a barvených preparátů (barvení Giemsa-Romanowski, anilinovou modří a nativní barvení alizarinem). Pozorovanými objekty jsou prvoci z různých skupin a cerkárie motolic. 

2. Speciální světelná a fluorescenční mikroskopie (Sádlová, Spitzová, Vojtková, Majer, Bečvář, Šmídová)
Student se seznámí s teorií týkající se kontrastů ve světelné mikroskopii (fázový kontrast, Nomarského diferenciální interferenční kontrast, Hoffmanův kontrast), fluorescence a principu fluorescenčního a konfokálního mikroskopu. Prakticky si vyzkouší práci s fázovým kontrastem a fluorescenčním mikroskopem včetně přípravy preparátů. 

3. Elektronová mikroskopie (Juračka, Sacherová, Hyliš)
Student se seznámí s teorií elektronové mikroskopie a se základními postupy při přípravě preparátů. Bude si moci vyzkoušet práci se skenovacím a transmisním elektronovým mikroskopem ve specializované laboratoři elektronové mikroskopie včetně přípravy jednoduchého preparátu.

4. Zpracování a analýza obrazu v mikroskopii (Albrechtová, Soukup a kol.)
V této části se student seznámí se základy digitalizace a zpracování obrazu, prezentace obrazu a základními fázemi a operacemi analýzy obrazu. Praktická cvičení jsou prováděna v programu Image J (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA; URL: http://imagej.nih.gov). Více na webových stránkách Bloku 4.

5. Pokročilá fluorescenční a elektronová mikroskopie - exkurze do servisní laboratoře zobrazovacích metod BIOCEV (Benda a kol.)

Studentům budou vysvětleny formou přednášky přínosy a stručné principy pokročilých mikroskopických metod (super-resoluce, funkční zobrazování (FLIM), korelativní světelná a elektronová mikroskopie (CLEM)) s následnou exkurzí do servisní laboratoře a představením jednotlivých přístrojů (STED mikroskop, STORM and SIM mikroskop, MP mikroskop, FLIM mikroskop, SEM mikroskop).