PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Histology - MB151P124E
Anglický název: Histology
Český název: Histologie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://Předmět bude vyučován od šk. roku 2020/2021
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK