PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Clinical Cases in Immunology - MB151P108
Anglický název: Clinical Cases in Immunology
Český název: KLinické případy v imunologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: v angličtině, June7-June16, 2017 - 2hr lecture each day starting at 15,40; B311https://www.weizmann.ac.il/immunology/Abramson/teaching
Další informace: http://Kurz probíhá 8 dní v červnu ob rok - 2019, 2021, ...
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: Jakub Abramson, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (06.01.2020)
Kurz probíhá 8 dní v červnu ob rok - 2019, 2021, ...
Tento kurz je zaměřen na obecné biologické publikum se zájmem o imunologii, genetiku a lidská onemocnění. Cílem tohoto kurzu je zhodnotit, prohloubit a upevnit své znalosti v imunopatologii a klinické imunologii prezentováním a diskusí autentických příkladú pacientů trpících různými geneticky dědičnými imunitními poruchami.
Každá přednáška obsahuje 3 až 4 různé, ale související individuální případové studie, stručně popisující symptomy pacientů, klinické vyšetření, anamnézu a terapeutické ošetření. Na základě těchto informací se snažíme určit, která část imunitního systému je dysfunkční a diagnostikovat konkrétní nemoc. Pak se budeme zabývat buněčnými a molekulárními mechanismy vedoucími ke specifické poruše, stejně jako možnou genetickou predispozicí. Poté budeme srovnávat, jak se fenotyp lidského fenotypu podobá fenotypům odpovídajícím myším modelům.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (06.06.2019)

Zkouška bude probíhat na konci kurzu s formou multiple choice testu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (06.06.2019)

 Sylabus:

1) Porucha imunitního systému

2) Autoimunitní poruchy

3) Anafylaxe a alergie

4) Lymfoproliferativní poruchy

5) Zánětlivé poruchy

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (06.06.2019)

Předmět bude vyučován v angličtině, turnusově na konci června 2017, a to v průběhu ca 1,5 týdne.

Odkaz na web učitele:

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK