PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Immunology - a practical course - MB151C15E
Anglický název: Immunology - a practical course
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Michaela Hájková, Ph.D.
doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Korekvizity : {Alespoň jeden z předmětů MB150P14B, MB150P14E.}
Neslučitelnost : MB150C15B, MB150C15C
Je neslučitelnost pro: MB150C15C
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (18.03.2019)
Cílem cvičení je úvod do základních imunologických metod aktivní prací v laboratorních podmínkách.
Určeno pro zájemce o imunologické metodiky, vhodné jako doplněk přednášky z Imunologie. Doporučený ročník 2. a 3. po absolutoriu praktik z Buněčné biologie a Histologie. Praktikum je čtyřdenní.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (18.03.2019)

K dispozici bude elektronická verze protokolů práce s dalšími instrukcemi 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (18.03.2019)

Podmínkou získání zápočtu je příprava elektronická zprávy obsahující výsledky a interpretaci provedených experimentů, diskuse získaných výsledků a příprava posteru shrnující výsledky získané v praktických cvičeních.

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. (18.03.2019)

1. Seznámení se s imunologicky významnými orgány a tkáněmi na modelu myši, příprava populací buněk imunitního systému (peritoneální makrofágy, splenocyty, T-lymfocyty, buňky kostní dřeně).
2. Kultivace těchto buněk, diferenciace (kostní dřeň pomocí GM-CSF v dendritické buňky), aktivace, stanovení buněčných populací pomocí průtokové cytometrie
3. Příprava imunofluorescenčních preparátů pro mikroskopii 
4. Separace proteinů a následná detekce pomocí Western blotingu, ELISA, Dot-blot, barvení stříbrem, izolace IgG pomocí proteinu A, 
5. Detekce antigenů  fluorescenční mikroskopií, práce s invertovaným fluorescenčním mikroskopem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6. Genotypizace DNA

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK