PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fluorescent histology - practical course - MB151C05E
Anglický název: Fluorescent histology - practical course
Český název: Praktikum z fluorescenční histologie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Předmět je určen pouze pro magisterské studenty, případně pro studenty postgraduálního studia
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)
Fluorescenční histologické metody přinesly revoluci do studia vývojových procesů. Praktické cvičení umožní pochopit principy fluorescenčních histologických technik, přípravu preparátů, jejich mikroskopického zpracování. Budou využity geneticky modifikované modelové organismy vývojové biologie – háďátko, žába drápatka a myš exprimující fluorescenční proteiny. Během praktického cvičení budou intenzivně využity mikroskopy pořízené z projektu OP VVV – light sheet mikroskop, virtual-slide mikroskop a life-cell imager. Hlavním cílem praktického cvičení je seznámit studenty s moderními přístupy studia vývojových procesů, které nerezignují na komplexitu buněčných uspořádání.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (27.03.2018)

Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Edition 6th Edition, Michael H. Ross a Wojciech Pawlina MD ISBN-13: 978-0781772006, ISBN-10: 0781772001 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (25.10.2019)

Budou prověřovány teoretické i praktické znalosti získané na praktickém cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

1.       Teorie fluorescenčních technik

2.       Příprava řezových mikroskopických preparátů z transgenních (popř. injikovaných fluorescenčními sondami) modelů

3.       Využití fluorescenčních sond a protilátek

4.       Studium buněčných procesů in vivo in situ

5.       Příprava whole mount histologických preparátů

Pokročilé mikroskopické techniky včetně výuky praktického mikroskopování a analýzy dat

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

Zvládnout výuku v anglickém jazyce. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK