Mikroinjekční a mikromanipulační praktikum - MB151C02
Anglický název: Microinjection and micromanipulation - practical course
Český název: Mikroinjekční a mikromanipulační praktikum
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (18.09.2019)
Cílem praktik je seznámit studenty s mikroinjekčními a mikromanipulačními technikami na modelu háďátka (C. elegans) a drápatky (X. laevis a X. tropicalis). V kurzu bude taktéž využita light sheet a live cell imaging mikroskopie.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura bude k dispozici na každém kurzu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

docházka, vypracování protokolů z cvičení, zvládnout výuku v anglickém jazyce. 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (18.09.2019)

Úloha1: RNA interference embryonálně letálního genu u C. elegans

 

- seznámení s morfologií C. elegans, princip RNA interference

- in vitro syntéza dsRNA

- příprava nástrojů pro mikroinjekci (kapiláry, podložky pro imobilizaci C. elgens

- seznámení s mikromanipulátorem, vlastní mikroinjekce

 

Úloha2: Studium migračního potenciálu kmenových buněk

 

- problematika kmenových buněk

- seznámení se s modelovým organizmem Xenopus tropicalis

- příprava RFP pozitivních Sertoliho kmenových buněk odvozených z varlat X. tropicalis a pěstovaných v buněčné kultuře pro mikroinjekční experiment

- analýza buněk před mikroinjekcí pomocí cell counteru

- příprava médií, kapilár a nástrojů pro mikroinjekci

- mikroinjekce Sertoliho kmenových buněk do pulců X. tropicalis

- light sheet mikroskopie - pozorování a záznam migračních tras mikroinjikovaných buněk

- příprava fotodokumentace.

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.