PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie stresu - MB150P96
Anglický název: Stress physiology
Český název: Fyziologie stresu
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Telenský, Ph.D. (22.02.2019)
Přednáška seznamuje se základními koncepty týkající se stresu na molekulární i celoorganismální úrovni a s jeho fylogenetickými a ontogenetickými souvislostmi. Studenti se podrobně seznámí se stresovými signálními drahami a s fyziologickými a patofyziologickými účinky stresu. Velký důraz je kladen na význam stresu pro vznik a rozvoj civilizačních onemocnění.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (07.02.2019)

Sapolsky R.M.: Why Zebras Don't Get Ulcers? (Henry Holt and Company, 2004)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (07.02.2019)

Předmět je ukončen ústní zkouškou

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (21.02.2019)
 1. Úvod do stresu: Definice pojmu stres, koncept allostatické zátěže, podněty působící stres, stres akutní a chronický, význam stresu v evoluci, účinky stresu v různých fázích ontogeneze (raný věk, adolescence, dospělost), psychologické účinky stresu, "hardiness" a individuální a pohlavní rozdíly v odolnosti vůči stresu, koncept hormeze a Yerkes-Dodsonovo pravidlo, epidemiologie onemocnění související se stresem.
 2. Stresová signalizace: Funkce osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny, sympatická stresová odpověď, stresové hormony (glukokortikoidy, katecholaminy, oxytocin), syntéza a metabolismus glukokortikoidů, glukokortikoidní a mineralokortikoidní receptory a jejich signální cesty, pre-receptorová modulace stresové odpovědi.
 3. Metody studia: Behaviorální testy, dexamethasone suppression test, ACTH challenge test, animální modely chronického stresu, stresové markery u člověka.
 4. Stres a mozek: Stres a limbický systém, stres a neurogeneze, glukokortikoidy a mozek, mechanismy účinku stresu na učení a paměť.
 5. Stres a metabolismus: Účinky glukokortikoidů na periferní orgány (kosterní svalovina, tuková tkáň, játra), fyzická aktivita a stres, stres a mobilizace energetických zdrojů, stres a poruchy příjmu potravy, stres a příjem potravy, stres a obezita, stres a metabolický syndrom, stres ve světle moderních stravovacích návyků (kofein, tuky, cukry, sůl).
 6. Stres a imunitní systém: Infekční onemocnění, stres a zánět.
 7. Stres na buněčné úrovni: Oxidativní stres, tepelný stres, působení toxinů, buněčné reparační mechanismy, antioxidační enzymy a chaperony, buněčný stres a stárnutí organismu.
 8. Poruchy a onemocnění I: Význam stresu v těhotenství, placentální glukokortikoidní bariéra, fetální programování, intrauterinní retardace růstu.
 9. Poruchy a onemocnění II: Glukokortikoidní signalizace v myokardu, stres a kardiovaskulární onemocnění.
 10. Poruchy a onemocnění III: Stres a deprese, úzkostné poruchy, neurodegenerace, schizofrenie, PTSD, význam raného stresu pro onemocnění v pozdějším věku, epigenetické změny související se stresem a jejich heritabilita.
 11. Praktická demonstrace pro redukci stresu: Statická a dynamická meditační učení (shine a lhagtong).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK