Chronobiology - MB150P95
Anglický název: Chronobiology
Český název: Chronobiologie
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Vyučující: prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Neslučitelnost : MB150P16
Je neslučitelnost pro: MB150P16
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)
Chronobiologie studuje časově rytmické regulace biologických procesů v živých organismech od genové exprese až po chování. Biologické rytmy mohou běžet s různými periodami, ale nejdůležitější je cirkadiánní rytmus, který přetrvává i neperiodickém prostředí. Cirkadiánní rytmy mohou být nalezeny ve většině známých organismů, od jednobuněčných prokaryot až po savce, včetně člověka. Dysfunkce v koordinaci časového systému má negativní důsledky pro adaptaci k vnějšímu prostředí a regulaci fyziologických funkcí a zdraví. Přednáška může být zajímavá zejména pro bakalářské, magisterské a doktorské studenty zajímající se o fyziologii, zoologii, molekulární biologii a biomedicínu.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (08.06.2022)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK453184/

knihovna Biologické sekce - Foster RG a Kreitzman L: Circadian Rhythms (A Very Short Introduction) 2017

knihovna Biologické sekce - pro zaujaté - Refinetti R: Circadian Physiology Third Edition) 2016

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (04.05.2017)

1. Chronobiology as research field, its history and terminology

2. Biological rhythms and their roles in strategies for adaptation and animal survival in external environment

3. Circadian pacemaker and its formal properties

4. Circadian systems and their evolution across species - from procaryotes to humans

5. Genetics of the circadian clocks

6. Mechanisms of circadian regulations of cellular functions

7. Mechanisms of circadian regulations of physiological functions

8. Synchronization of the circadian clock with external environment

9. Melatonin, its role in the body. Melatonin and chronotherapy.

10. Photoperiod and photoperiodic regulation of physiological functions

11. Circadian regulation of sleep, learning and migration

12. Changes of the circadian clocks during the time and significance of the regulation for health