Epigenetics - MB150P85
Anglický název: Epigenetics
Český název: Epigenetika
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: The course is planned to be taught in person (B8 V5 9-10:30)
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 2022 Epigenetics course summary.zip 2022 Epigenetika 11 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics exam.zip 2022 Epigenetika zkouska prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 1.zip 2022 Epigenetika 1 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 10.zip 2022 Epigenetika 10 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 2 201002 recorded.mp4.mp4 2022 Epigenetika 2 zaznam prednasky 2020 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 2.zip 2022 Epigenetika 2 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 3.zip 2022 Epigenetika 3 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 4.zip 2022 Epigenetika 4 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 5.zip 2022 Epigenetika 5 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 6.zip 2022 Epigenetika 6 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 7.zip 2022 Epigenetika 7 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 8.zip 2022 Epigenetika 8 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 2022 Epigenetics 9.zip 2022 Epigenetika 9 prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
stáhnout 20221221-0900 Epignetics-Summary.mp4 2022 Epigenetika 11 - nahravka prednasky prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (22.09.2021)
Epigenetika je kurz určený pro studenty 2. ročníku magisterského studia a postgraduální studenty, kteří uvažují o vědecké kariéře v oblasti buněčné a molekulární biologie a biomedicíny. Kurz byl vytvořen podle přednášek v magisterském a PhD programu na University of Pennsylvania. Kurz je přednášen v angličtině interaktivní formou a používá původní data z oblasti epigenetiky. Zásadní důraz je kladen na syntézu znalostí a řešení problémů. Kurz pokrývá v první polovině tři hlavní epigenetické mechanismy: histonové modifikace, DNA metylaci a malé RNA molekuly. Ve druhé polovině pak tyto mechanismy integruje ve výkladu významných biologických procesů a modelů jako jsou imprinting, dosage compensation (včetně X-inaktivace), epigenetické reprogramování v životním cyklu savců a biologie kmenových buněk. V kurzu jsou podrobně rozebrány metody studia epigenetiky jako jsou chromatinová imunoprecipitace, bisulfitové sekvenování a RNAi.

Ad COVID-19
Kurz je plánovaný jako kontaktní výuka dle rozvrhu (B8 V5 9-10:30). Pouze v případě, že by byla zavedena opatření, která by vyžadovala online výuku, kurz by pokračoval aplikaci Zoom ve stejném čase jako by probíhala kontaktní výuka (středa 9-10:30), aby bylo možné klást dotazy. Záznam přednášek bude k dispozici na úložišti. K dispozici bude možnost online konzultací. Aktuální informace týkající se kurzu budou registrovaným studentům zasílané e-mailem, je proto nutné, aby každý účastník kurzu měl v SISu uvedenou funkční a pravidelně kontrolovanou e-mailovou adresu.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (31.05.2022)

Epigenetics 1st Edition, by C. David Allis, Thomas Jenuwein, Danny Reinberg , Marie-Laure Caparros, ISBN-13: 978-0879697242, ISBN-10: 0879697245, Cold Spring Harbor Laboratory Press 2007.

Studenti dostávají ke každé přednášce sadu tematických původních článků a recentních review.
Studenti také dostanou powerpointovou prezentaci z přednášky.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (24.10.2019)

Téma zkoušky bude obsah powerpointové prezentace.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (05.09.2019)

- an advanced course for M.Sc. and PhD students (the course is in English)
- signing up for the course is HIGHLY RECOMMENDED only after completing bachelor studies, ideally in the second year of the masters program.

- contacts: mail: svobodap@img.cas.cz, phone: 241063147

COURSE PROGRAM:

*Introduction
Overview of the course, basic concepts of epigenetic marks, diversity of epigenetic mechanisms and effects

*Histone modification I
Concept of chromatin structure. Heterochromatin and euchromatin. Core histones, linker histones, replacement histones, protamines. Methods for studying chromatin.

*Histone modification II
Histone modifications, polycomb proteins, acetylation, fosforylation and histone methylations, effects on gene expression.

*DNA methylation I
Molecular basis of DNA methylation. CpG and non-CpG methylation. Adenosin methylation. Metods for studying DNA methylation. Bisulfite sequencing.

*DNA methylation II
Effects of DNA methylation on gene expression, Methyl-binding proteins and mechanisms of inhibition of gene expression, distribution of DNA methylation within genes and mammalian genomes.

*Imprinting
Concept of imprinting, mammalian imprinting. Molecular mechanisms of imprinting. Role of imprinting, Battle of the sexes.

*X-inactivation
Principles and different strategies for dosage compensation. Control of X-inactivation in mammals.

*Epigenetic reprogramming in the mammalian life-cycle
Integration of epigenetic modification in the mammalian life cycle. Reprogramming of gene expression during development, artificial reprogramming - the traditional view.

*Epigenetic mechanisms found in other model systems (plants, yeasts, invertebrates ...)
Selected epigenetic mechanisms controlling genome integrity and gene expression

*RNA silencing I - molecular machines for RNA silencing
A historical introduction into RNA silencing. Post-transcriptional effects. Roles and effects of dsRNA. Proteins and complexes in RNA silencing.

*RNA silencing II - RNAi technology
Experimental and therapeutic use. Design of RNAi experiments

*RNA silencing III - roles of RNA silencing pathways
miRNA pathway, chromatin connection.

*Integrated view of regulation of gene expression
Establishment and maintenance of pluripotency in ES cells and embryos


Students are expected to actively participate during the course.

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.