PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekofyziologie živočichů a člověka - MB150P81
Anglický název: Animal and human Ecophysiology
Český název: Ekofyziologie živočichů a člověka
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Telenský, Ph.D. (13.02.2020)
Náplní přednášky je shrnutí aktuálních poznatků o tom, jaké jsou hlavní fyziologické mechanismy, kterými se živé organismy přizpůsobují změnám biotických a abiotických faktorů vnějšího prostředí a jaké jsou adaptační limity u různých organismů včetně člověka.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (24.03.2019)

Janský, L.: Fyziologie adaptací (Academia Praha, 1979)
Rajchard, J.: Základy ekologické fyziologie živočichů (JU ZF, České Budějovice, 1999)
Vybíral, S.: Vliv vnějších faktorů na živé systémy. Praktická část (Interní učební text, Praha, 2006)
Fregly, M.J., Blatteis, C.M.: Environmental Physiology (Oxford Univ. Press, 1996)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (23.01.2023)

Zkouška bude písemnou formou.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (14.02.2023)

Sylabus přednášek pro rok 2023:

 

Obsah přednášek:

1. 13. 2. 2023 Fyziologické adaptace na změny prostředí I (PT)

2. 20. 2. 2023 Fyziologické adaptace na změny prostředí II (PT)

3. 27. 2. 2023 Tělesná velikost a energetika (ZS)

4. 6. 3. 2023 Termální biologie ektotermů (ZS)

5. 13. 3. 2023 Termální biologie endotermů (PT)

6. 20. 3. 2023 Nadmořská výška a nedostatek kyslíku (ZS)

7. 27. 3. 2023 Život na zemi (PT)

8. 3. 4. 2023 Život ve vodě (ZS)

9. 17. 4. 2023 Život ve vzduchu (ZS)

10. 24. 4. 2023 Adaptace na klimatickou změnu (PT)

Zkratky přednášejících:

ZS – Zuzana Starostová

PT – Petr Telenský

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK