PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Advances in Immunology - MB150P78
Anglický název: Advances in Immunology
Český název: Pokroky v imunologii
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 40
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: location: Faculty of Science, Vinicna 7, room B312-3rd floor, Mon 16,30-18,00. Subscribe to the Moodle e-learning course. You will get updates by email.You might enroll both in winter and summer semester, repetitively.
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (16.02.2018)
Course for advanced undergraduate (4th and 5th year) and postgraduate students is in English language only. Prerequisite is the basic knowledge of immunology and proficient English. Discussion is a major part of the course and every minute is a unique opportunity for you. Take it!
Such "indefinite" course brings a cutting-edge topic selected by the lecturer to students. Important achievements published in high-ranked journals are first reviewed in the overview lecture and later discussed during the Journal Club over the selected paper in the second turn with special attention to methods and data interpretation. We aim at attracting professionals form diverse fields including clinical and veterinary medicine.

Czech>
Nekonečná přednáška Pokroky v imunologii pro ty, kteří mají o imunologii skutečný zájem. Předpokladem je absolvování základního kursu imunologie, popř. dalších specializačních přednášek během magisterského studia. Tento kurs je přednášen v anglickém jazyce a je určen pro pokročilé magisterské studenty (doporučen letní semestr 4. ročníku a zimní semestr 5. ročníku)(absolvování 2 semestrů je povinné pro studenty NMS imunologie) a PGS studenty imunologie (velice vhodná příprava pro státní zkoušku).
Rozvíjí poznatky imunologie v kontextu nových publikací ve významných časopisech a skládá se z unikátních přednášek o pokrocích v nejrůznějších oborech imunologie (od receptorové signalizace po protinadorové mechanismy, s orientací na klinickou i veterinární medicínu) a detailního rozebíráni relevantních recentních článků (s důrazem na metody). Témata se neopakují a postupně si je přednášející volí dle pokroku v oboru. Formou je tedy tutoriální kombinace přednášek k jednotlivým tématům (vždy v první dvouhodinovce) a prezentace významného článku (ve druhé dvouhodinovce).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (20.09.2014)

Active participation in primary paper reading and discussion are essentails of our lessons. Recent publications are selected: Science, Nature, Cell, PNAS, Journal of Immunology, Blood, PLoS Pathogens, Journal of Experimental Medicine, etc.... plus reviews from Nature Reviews and Annual Reviews series,

 

Czech>
Principem studijního předmětu je aktivní práce s primární literaturou - recentními články v prestižních biomedicínských časopisech - Science, Nature, Cell, PNAS, Journal of Immunology, Blood, PLoS-Pathogens, Journal of Experimental Medicine... a přehlednými články např. v seriích Nature Reviews, Annual Reviews.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (28.12.2016)

Credits are filled for those who actively participate in > 4 complete units (Introduction and Journal Club) from 6 and write Wikipedia entry. Careful reading of the paper and understanding of methods used is essential. Writing of selected Wikipedia entry in both English and your mother language are requirements to obtain the credit. Please, sign up for the Wikipedia account to be trackable. Single account is fine for both Czech and English editing. Wikipedia entry instruction is given by the lecturer, the course head or yourself. Entry is filled in Wikipedia directly in the frame of Education_Program:Charles_University,

Czech>
Aktivní účast studentů na 2/3 hodin (4 kompletní ze 6 = Úvod a Journal Club), důkladné přečtení článku a zpracování vybraného hesla pro Wikipedii v angličtině a mateřském jazyce jsou podmínkou zápočtu. Zadání hesla určí samotní přednášející, garanti předmětu nebo sám student.
Vypracování hesla provádíme přímo na Wikipedii v rámci projektu Studenti píší Wikipedii, a to ve variantě anglické i české. Nutné zaregistrování na Wikipedii (stačí 1 účet pro českou i anglickou variantu).

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Karel Drbal, Ph.D. (11.02.2015)

Advances in Immunology is a compulsory subject for undergraduate students (2 semesters) and voluntary for postgraduate students of immunology/cell biology/virology/molecular biology.
Currently a group of lecturers features >10 specialists covering immunology and its related fields.
Lectures and discussions are in English (Introduction and Journal Club). We will discuss mostly a single paper (which will be posted on Moodle in advance).
Find instructions from the lecturers on the Moodle as well.

Czech>
Od roku 2009 se skupina přednášejících rozrostla na >10 členů a snažíme se stále oslovovat odborníky z oblasti imunologie a přilehlých oborů.
Jednotliví přednášející si volí témata podle pokroku v oboru. Témata se neopakují.
Vyučuje se angličtině a to včetně diskuze během obou hodin (Úvod a Journal Club).
Oznámení o následujících tematech a článcích pro diskuzi bude rozesílané formou mailové konference Moodle a ke každému tématu bude diskutován článek, který bude alespoň týden před Journal clubem vyvěšen na Moodlu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK