PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Buněčné jádro a regulace genové exprese - MB150P75
Anglický název: Cell Nucleus and Regulation of Gene Transcription
Český název: Buněčné jádro a regulace genové exprese
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://nucleus.biomed.cas.cz/conferencescourses.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hozák, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PUTA (24.03.2004)
Cílem výběrového kurzu je poskytnout současný pohled na strukturu buněčného jádra s důrazem na vysvětlení vztahu mezi jadernou strukturou, biologickými funkcemi jádra a regulací genové exprese. Uvedeny budou též příklady onemocnění, vznikající na podkladu narušení jaderných struktur a funkcí. Část kurzu bude věnována přehledu moderních metodických přístupů při studiu buněčného jádra. Kurz bude rozdělen do šesti tématických bloků, přednášených vždy v rámci jednoho dne.
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. František Půta, CSc. (09.10.2007)

Funkční anatomie jádra.

Funkční kompartmenalizace jádra. Nukleoskelet a chromosomální domény. Transkripce DNA.

Chromatin a regulace genové exprese

Struktura chromatinu a histonový kód. Remodelace chromatinu. Prostorová organizace DNA smyček a kondenzace chromatinu.

Jádro v buněčném cyklu

Chromosom v buněčném cyklu. Replikace DNA. Poškození DNA a buněčná smrt.

Jaderná RNA.

Metabolismus jaderné RNA. Nukleolus.

Transport a signalizace v buněčném jádře.

Jaderné póry, transport do/z jádra. Signalizace v buněčném jádře, jaderné receptory.

Jádro a vznik onemocnění.

Jádro a viry. Laminopatie. Jaderné autoprotilátky. Jádro a buněčné stárnutí. Syndromy předčasného stárnutí.

Metody studia buněčného jádra.

Metody práce s proteinovými komplexy. Metody studia chromatinu. Studium DNA/proteinových komplexů. Metody studia exprese mRNA. Fluorescenční a konfokální mikroskopie. In vivo mikroskopické metody.

xxx

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK