Struktura a funkce cytoskeletu - MB150P67
Anglický název: Structure and Function of Cytoskeleton
Český název: Struktura a funkce cytoskeletu
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: prednaska se kona na UMG AVCR, vzdy v pondeli 15:30, poslucharna 3 patro
Další informace: http://www.img.cas.cz/dbc/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Dráber, DSc.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Dráber, DSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)
V přednáškovém cyklu "Struktura a funkce cytoskeletu" je cílem uvést studenty do současné problematiky cytoskeletu živočišných buněk. Budou popsány stavební proteiny cytoskeletálních struktur, jejich uspořádání do polymerů a dalších strukturních celků. Budou vysvětleny mechanismy regulující dynamiku cytoskeletálních struktur a jejich interakce s dalšími komponentami buněk. Dále bude probrána stavba a funkce molekulárních buněčných motorů interagujících s cytoskeletem. Bude vysvětlen význam cytoskeletu pro jednotlivé fáze buněčného cyklu, při přenosu vnitrobuněčných signálů a za patologických stavů buňky.
Při přednášce jsou demonstrovány výsledky experimentů z Oddělení biologie cytoskeletu ÚMG AVČR
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

Molecular biology of the cell, Alberts et al., 6th edition, Garland Science 2015

Chapter 9:            Visualizing cells

Chapter 16:          The cytoskeleton

Chapter 18:          Cell cycle (mitosis)

Chapter 19:          Cell junctions and the extracellular matrix (cell-cell junctions, cell-matrix-junctions)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Půta, CSc. (25.04.2012)

Ústní zkouška z celého rozsahu přednášené látky.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

Cytoskelet úvod

 

Mikrotubuly, stavební proteiny, modifikace, struktura, nukleace, asociované proteiny, dynamická nestabilita mikrotubulů

 

Mikrofilamenta, stavební proteiny, struktura, nukleace, asociované proteiny, dynamika mikrofilament

 

Střední filamenta, stavební proteiny, struktura, asociované proteiny, dynamika středních filament

 

Interakce mezi cytoskeletálními systémy

 

Molekulární motory

 

Cytoskelet a přenos signálů

 

Membránový skelet

 

Jaderný skelet

 

Septiny

 

Cytoskelet prokaryot

Cytoskelet a choroby

 

Speciální techniky studia cytoskeletu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

Zvládnout výuku v anglickém jazyce. Zkouška je pro česky mluvící studenty vedena v češtině.