PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace) - MB150C37
Anglický název: Practical course of animal and human physiology
Český název: Praktikum z fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Červená
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Korekvizity : MB150P37
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (12.09.2014)
Cvičení zahrnuje úlohy týkající se základních fyziologických systémů tj. nervového, kardiovaskulárního,
vylučovacího, dýchacího; dále měření energetického metabolismu organismů a modulace svalové kontrakce.
Doporučené pro studenty akreditovaného bakalářského studijního programu Učitelství a studijního oboru Biologie
se zaměřením na vzdělávání (Jednooborové i Dvouoborové ).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (12.09.2014)

Zápočet se uděluje na základě 100% docházky, předložení náležitých protokolů a výstupního testu shrnujícího probranou látku. Test se koná vždy na konci každého turnusu.

Pozdní příchod déle než 10 minut po začátku praktika (9:00 hod) je považován za absenci.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (12.09.2014)

1- V rámci úloh týkajících se kardiovaskulárního systému se provádějí praktická měření a vyhodnocování klidového i zátěžového EKG a dalších srdečních parametrů. S použitím moderního přístrojového vybavení jsou také sledovány změny krevního tlaku a pulzu, dechové frekvence a objemu za různých fyziologických situací a stanovuje se celková fyzická kondice organismu.

2- Úloha zaměřená na metabolismus ledvin seznamuje s použitím metabolické komory pro laboratorního potkana a měřením významných fyziologických parametrů činnosti ledvin (glomerulární filtrace, resorpce, exkrece a clearence). Pomocí biochemických enzymatických analýz a kolorimetrických metod s využitím speciálních kitů jsou prováděna stanovení metabolitů. Součástí práce je příprava a zpracování vzorků séra a moči, včetně využití centrifugačních technik.

3- Měření statických i dynamických plicních parametrů pomocí moderního respirometrického vybavení umožňuje stanovit skutečné a teoretické hodnoty u člověka. Spirometrie je využívána k provedení zátěžového testu u studentů pomocí analýzy dýchacích plynů s použitím standardizovaných kalibračních plynů. Měření energetického obratu nepřímou kalorimetrií se též provádí u vybraných druhů živočichů (králík, potkan, žába, myš).

4- Úloha věnující se nervové soustavě je rozdělena na 3 části: mentální testy, smyslové testy a reakční testy. Teoretický úvod je věnován zopakování termínů z elektrofyziologie.

5- Využití simulačního fyziologického programu (Virtual Physiology) k rozvoji znalostí fyziologických i molekulárních mechanismů modulace svalové kontrakce s důrazem na kvantitativní hodnocení sledovaných parametrů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK