PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Environmentální fyziologie - MB150C30
Anglický název: Environmental physiology
Český název: Environmentální fyziologie
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (24.03.2019)
Specializační praktické cvičení zabývající se problematikou fyziologických mechanismů adaptace na různé faktory vnějšího prostředí. Určená pro zájemce z magisterského stupně biologických oborů (volitelný předmět pro diplomní zaměření fyziologie živočichů nebo neurobiologie).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (25.10.2019)

L. Janský: Fysiologie adaptací. Academia, Praha 1979.

J. Rajchard: Základy ekologické fyziologie obratlovců. JU ZF, České Budějovice 1999.

Environmental Physiology. Eds.: M.J. Fregly, C.M. Blatteis. Oxford Univ. Press 1996.

S. Vybíral: Měření abiotických faktorů v makro- a mikroklimatu. Interní učební text, Praha 1997.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (25.10.2019)

Zápočet se uděluje za 100% účast na kurzu a předložení adekvátních protokolů.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (12.05.2009)

Hlavním cílem kurzu je shrnutí aktuálních poznatků o tom, jaké jsou hlavní fyziologické mechanismy, kterými se živé organizmy přizpůsobují změnám biotických a abiotických faktorů vnějšího prostředí. Zvláštní pozornost je věnována abiotickým faktorům, které život ovlivňují svojí energií. Praktické měření meteorologických dat v makro- a mikroklimatu v kontextu se sledovanou aktivitou a vitálními funkcemi vybraných živočišných zástupců i člověka je náplní výběrového turnusového terénního cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK