PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Histologie - praktická cvičení - MB150C27
Anglický název: Histology - a practical course
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Korekvizity : MB150P77
Je neslučitelnost pro: MB150C27E
Je záměnnost pro: MB150C27E
Anotace
Poslední úprava: PUTA (24.04.2006)
Určeno pro zájemce o histologické metodiky, vhodné jako doplněk přednášky z Histologie. Doporučený ročník 1. po absolutoriu praktik z Buněčné biologie. Jedná se o základní kurs histologických technik, kde se studenti seznámí s přípravou roztěrových, otlakových a řezových histologických preparátů, včetně fluorescenčních variant.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (31.03.2012)

Pro absolutorium tohoto praktického cvičení není vyžadována žádná literatura, protokoly jsou součástí pracovních stolů, na začátku praktického cvičení jsou pečlivě probrány všechny protokoly, všetně teorie histologických metod, nezbytné pro úspěšné zvládnutí praktických cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (31.03.2012)

Pro udělení zápočtu je nezbytná stoprocentní docházka, příprava požadovaných preparátů a jejich zachycení pomocí mikroskopu vybaveného barevnou kamerou s vysokým rozlišením - a to jak ve fluorescenčním modu, tak v procházejícím světle.

Sylabus
Poslední úprava: PUTA (24.04.2006)

1. Příprava řezových histologických preparátů: odběr tkání a orgánů (myš), fixace, odvodňování vzestupnou alkoholovou řadou, zalévání do parafínu, řezání na mikrotomu, barvení hematoxylinem/eosinem, zavírání do kanadského balzámu.

2. Příprava roztěrových preparátů krve a kostní dřeně: fixace metanolem, barvení Giemsou

3. Příprava otlakových preparátů vybraných orgánů - slezina, brzlík, uzliny, varle, mozeček- fixace metanolem, barvení Giemsou

4. Příprava fluorescenčních variant otiskových preparátů (detekce plazmatických buněk ve slezině, charakterizace vývojových stadií spermatogenese ve varleti)

5. Příprava imunofluorescenčních preparátů pro fluorescenční mikroskopii (fixace, permeabilizace blokování, barvení primárními a sekundárními protilátkami, DAPI, zalévání do Mowiolu)

6. Pozorování živých buněk - kultury epiteliálních buněk transfekovaných GFP-tagovanými proteiny, barvení vitálními sondami organel, příprava time-lapse záznamů buněčných dějů.

5. Detekce tyrozinové fosforylace aktivovaných buněk fluorescenční mikroskopií a western blotingem, práce s invertovaným fluorescenčním mikroskopem,

6. Problematika krevních skupin a jejich detekce .

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK