PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální cvičení z fyziologie živočichů - MB150C16
Anglický název: Special Practical Course on Animal Physiology
Český název: Speciální cvičení z fyziologie živočichů
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [dny/semestr]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Specializační praktikum pro zájemce o magisterské studijní oboryPodmínkou je absolvování základního praktika z fyziologie živočichů a člověka
Garant: doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc.
doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. (01.11.2019)
Specializační laboratorní cvičení pro studenty bakalářského studijního programu biologie. Povinně volitelný předmět pro zájemce o magisterský obor fyziologie živočichů (diplomní zaměření fyziologie živočichů) a volitelný pro uchazeče o diplomní zaměření neurobiologie nebo další zájemce. Podmínkou je absolvování některého ze základních praktických cvičení z fyziologie živočichů a člověka (B150C26B, B150P37 nebo B150P60).


Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. (01.11.2019)

B. Štefl a kol.: Praktická cvičení z fyziologie živočichů a člověka. Skripta, PřF UK 1983.
Rozmnožené návody k úlohám obdrží studenti na cvičení.


Printed instructions to appropriate exercises - avaible in the laboratory.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (05.04.2012)

Zápočet se uděluje na základě 100% docházky, úspěšné splnění úloh a předložení bezchybných protokolů.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. (01.11.2019)

Praktické zacházení s laboratorními zvířaty. Celková anestezie laboratorního potkana, základy operační techniky. Akutní kanylace krčních cév, odběry krve a její zpracování. Stanovení objemu krve diluční technikou. Termoregulace a farmakologické účinky látek. Kalorigenní účinek katecholaminů a jeho prokázání po i.v. infusi adrenalinu. Proměření dose-response křivky. Homeostatická regulace hladiny krevní glukózy. Proměření a kvantitativní analýza glykemické křivky po akutní glukózové zátěži u potkana. Metody nepřímé kalorimetrie a jejich využití ve fyziologii. Přímá kalorimetrie - stanovení energetického obsahu potravy. Použití statistického software při hodnocení experimentálních výsledků. Modelování fyziologických funkcí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK