Lékařská bakteriologie - MB140P83
Anglický název: Medical bacteriology
Český název: Lékařská bakteriologie
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Kurz je otevírán pro minimálně pět a maximálně 25 studentů (včetně PGS)
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D., Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D., Ph.D. (27.11.2013)
Přednáška se věnuje původcům bakteriálních infekcí u člověka. Zaměřuje se na obecné aspekty lékařské mikrobiobiologie a vybrané skupiny patogenních bakterií. Doplňuje stávající kurzy lékařské virologie a parazitologie na PřF UK i prakticky zaměřené kurzy lékařské mikrobiologie na lékařských fakultách.
Přednášky se konají ve Státním zdravotním ústavu (Šrobárova 48, Praha 10). Předpokladem pro složení zkoušky je pravidelná účast na přednáškách.
Literatura
Poslední úprava: XNEMEC2/NATUR.CUNI.CZ (29.09.2011)

Povinná:

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology (6th Edition) 2009

ISBN: 978-0-323-05470-6

Doporučená:

Votava M. Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun 2001, Brno

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D., Ph.D. (24.02.2012)

Zkouška je ústní (z probrané látky a povinné literatury) doplněná o 15-20 min prezentaci v power pointu na volné téma z lékařské bakteriologie.

Sylabus -
Poslední úprava: IRLICHA/NATUR.CUNI.CZ (04.04.2008)

Historie lékařské mikrobiologie

Taxonomie bakterií (bakteriální druh, fylofenetická klasifikace, taxonomická pozice a identifikace lékařsky významných bakterií,)

Populace bakteriálního druhu (metody populační genetiky, typy bakteriálních populací, bakteriální kmen a epidemický klon)

Patogenita (druhový pangenom versus individuální genom, ostrovy patogenity, faktory patogenity, interakce hostitel-patogen)

Látky s antibakteriálním účinkem (klasifikace lékařsky významných antibiotik a chemoterapeutik, mechanizmy účinku)

Rezistence k antimikróbním látkám (mechanismy rezistence, genetické faktory ve vzniku a šíření a rezistence, ostrovy rezistence, metarezistom)

Lékařsky významné bakterie u imunokompetentních a komunitních pacientů

Významné podmíněně patogenní bakterie

Historicko-kulturní a sociální význam bakteriálních infekcí (mor, cholera, tuberkulóza, multirezistence)