Antibiotika - MB140P60
Anglický název: Antibiotics
Český název: Antibiotika
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Okruhy otázek 2019.docx prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Irena Lichá, CSc. (13.02.2018)
Antibiotika – přehled přípravků, význam pro léčbu, důsledky pro celou společnost
Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou antibiotik z různých hledisek. V přednáškách věnovaných systematice budou probrány jednotlivé skupiny antibiotik z hlediska chemické struktury, mechanismu působení, spektra účinku, podstaty získané rezistence, farmakokinetiky, nežádoucích účinků a klinického využití. V ostatních přednáškách budou podrobněji diskutovány souvislosti a důsledky antibiotické léčby.
Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (13.03.2019)

Literatura: Jiří Beneš: ANTIBIOTIKA: systematika, vlastnosti, použití. Praha: Grada, 2018.


Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Irena Lichá, CSc. (14.02.2018)

19.2.      Definice pojmu ATB, historie ATB, dělení ATB podle různých souvislostí. Ne-antibiotické využití antibiotik. Mechanismy rezistence na ATB.

26.2.      Beta-laktamy, beta-laktamázy, inhibitory beta-laktamáz.

5.3.        Farmakokinetika antibiotik v lidském organismu, terapeutické monitorování ATB, pojmy popisující účinek antibiotik. Principy PK/PD.

12.3.      Další ATB inhibující tvorbu buněčné stěny bakterií (glykopeptidy). ATB poškozující buněčnou membránu bakterií (peptidová a lipopeptidová ATB, včetně polymyxinů, aminoglykosidy).

19.3.      ATB působící na úrovni nukleových kyselin (fluorochinolony, rifamyciny).

26.3.      Patofyziologie a terapie sepse. Význam baktericidních antibiotik.

2.4.        velikonoční pondělí

9.4.        ATB působící na úrovni ribozomů (tetracykliny, makrolidy, linkosamidy a další).

16.4.      Stáž na mikrobiologickém oddělení (pro zájemce).

23.4.      ATB inhibující metabolické dráhy (sulfonamidy, trimetoprim, mupirocin, antituberkulotika).

30.4.      ATB poškozující bakterie nespecificky oxidačně (nitroimidazoly, deriváty nitrofuranu). Shrnutí systematiky antibiotik.

7.5.        Proč jsou ATB jiné léky než ostatní. Epidemiologie rezistence. ATB politika, ATB střediska.

14.5.      Legislativní a etické aspekty ATB léčby. Komplikovaný vývoj nových antibiotik.