PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Buněčné cykly a signály - MB140P29
Anglický název: Cell cycles and signalling
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Další informace: http://prfdec.natur.cuni.cz/~zdenap/
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Vyučující: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: KONOP (29.04.2002)
Přednáška je zaměřena na základní mechanismy regulující buněčné cykly, životní cykly a diferenciaci a některé další buněčné pochody (např. chemotaxe, určování buněčné polarity a další), a to především u mikroorganismu (prokaryotických i eukaryotických). Jednotlivé buněčné procesy jsou dokumentovány na modelových organismech a v jednotlivých případech jsou zdůrazňovány i analogické procesy u vyšších eukaryot. Kurs je určen pro studenty 4. a 5. ročníku a předpokládá znalosti molekulární biologie a genového inženýrství.

Literatura
Poslední úprava: ZDENAP (19.04.2007)

Přehledné a původní články, průběžně aktualizované

Sylabus -
Poslední úprava: IRLICHA (01.06.2007)

1. Úvod

Buněčné a životní cykly, základní metody studia buněčných cyklů.

2. Buněčný cyklus E.coli

Překryvné cykly, replikace, role membrány a cytoskeletu, tvorba septa.

3. Sporulace Bacillus subtilis

Základní fáze sporulace, přepínání mezi vegetativním cyklem a sporulací, dvojkomponentový regulační systém, "časová" a "místní" regulace sporulace, role membrány, sigma faktory.

4. Diferenciace u Streptomyces.

Tvorba vzdušného mycelia, role extracelulárních signálních molekul

5. Buněčný cyklus Caulobacter crescentus.

Asymetrický buněčný cyklus, role dvojkomponentového regulačního systému

5. Myxobacteria - sociální chování

Pohyb (gliding) a model mechanismu pohybu, vlnění ("rippling"), kooperativní degradace živin, tvorba plodnice, role extracelulárních signálních molekul.

6. Buněčný cyklus kvasinek.

Základní buněčné komponenty důležité při procesu buněčného dělení, regulace mitosy (p34, cykliny, replikace).

7. Životní cyklus kvasinek

Párovací typy kvasinek a jejich změna, konjugace (párování), meiosa (sporulace), pseudohyfální růst, apoptosa. Signální dráhy podílející se na jednotlivých procesech a jejich regulace.

8. Polarita u kvasinkových buněk.

Polární růst u kvasinek, rozdíly haploidních a diploidních buněk, septiny a další proteiny buněčné polarity, změny buněčné polarity působěním vnějších faktorů.

9. Životní cyklus Dictyostelium discoideum.

Regulace jednotlivých fází životního cyklu, diferenciace a tvorba spor.

10. Chemotaxe.

Regulace chemotaxe u E.coli.

11. Další příklady "mnohobuněčného" chování mikroorganismů.

Quorum sensing bakterii, tvorba biofilmů, tvorba a organisace kolonii mikroorganismů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK