PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Practical course in biology of the yeasts - MB140C24
Anglický název: Practical course in biology of the yeasts
Český název: Praktikum z biologie kvasinek
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Úroveň: specializační
Vysvětlení: jednotýdenní turnusové praktikum,od 2023/24 v angličtině
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB140C29
Anotace -
Pětidenní kurz zahrnuje úvodní přednášky a individuální praktické práce. Praktické práce zahrnují: identifikaci kvasinek, křížení kvasinek, sporulaci, imobilizaci buněk, produkci extracelulárních proteinů, killer fenotyp, test adhezivity, detekci hladiny mědi (kvasinkový biosenzor), test mutagenity pomocí kmene S. cerevisiae.
Poslední úprava: Vopálenská Irena, Mgr., Ph.D. (02.02.2024)
Literatura -

Prezentace bude poskytnuta během kurzu.

Poslední úprava: Vopálenská Irena, Mgr., Ph.D. (02.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělen za účast na praktiku a odevzdání protokolů.

Poslední úprava: Vopálenská Irena, Mgr., Ph.D. (02.02.2024)
Sylabus -

Pětidenní kurz zahrnuje úvodní přednášky (L) a praktickou část (P).

 

1. den:

L: taxonomie kvasinek; morfologie kvasinek; výskyt v přírodě; aplikace v biotechnologiích

P: morfologie kvasinkových kolonií; morfologie kvasinkových buněk, barvení buněčných komponent (světelná mikroskopie); očkování; imobilizace kvasinek v alginátových kuličkách

 

2. den:

L: křížení; sporulace; regulace buněčného cyklu; typy pučení        

P: indukce křížení sporulace; cdc mutantní kmeny (světelná mikroskopie);

    test mutagenity pomocí S. cerevisiae

 

3. den:

L: metabolismus kvasinkových buněk

P: růstová křivka, statická kultivace, test fermentace sacharidů;

    kvasinkový biosenzor (detekce mědi)

 

4. den:

L: hlavní kvasinkové patogeny (identifikace, virulenční faktory, ...)

P: chromoagar, Candida test; biofilmy, test adhezivity, invazivní růst

 

5. den:

L: killer fenomén; stárnutí; autofagie

P: identifikace killer kmenů; autofagie (fluorescenční mikroskopie)

Poslední úprava: Vopálenská Irena, Mgr., Ph.D. (02.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK