Praktická cvičení z cytogenetiky - MB140C05
Anglický název: Practical course from cytogenetics
Český název: Praktická cvičení z cytogenetiky
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Vysvětlení: jednotýdenní turnusové praktikum
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Vyučující: Mgr. Martin Forman
doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Posluchači se seznámí se základními technikami používanými v rostlinné a živočišné cytogenetice. Naučí se připravovat chromozomové preparáty z rostlinných a živočišných tkání, vizualizovat nukleolární organizátory a indukovat pruhovací vzory na chromozomech. Součástí kursu je i exkurse do laboratoře lidské cytogenetiky během níž se posluchači seznámí s metodami molekulární cytogenetiky a počítačové analýzy chromozomových figur.
Poslední úprava: SPIDER (19.04.2007)
Literatura -

Appels R., Morris B.S. Gill, May C.E. (1998). Chromosome biology. Kluwer Academic Publishers.

Clark M.S., Wall W.J. (1996). Chromosomes, the complex code. Chapman x Hall. London.

John B. (1990). Meiosis. Cambridge University Press. Cambridge.

Macgregor H.C. (1993). An introduction to animal cytogenetics. Chapman x Hall. London.

Lacey A.J. (ed.)(1999) Light microscopy in biology: a practical approach. Second edition. Oxford University Press. Oxford.

Popescu P., Hayes H., Dutrillaux B. (eds.) (2000). Techniques in animal cytogenetics. Springer Verlag. Berlin.

Strachan T., Read A.P. (1999). Human molecular genetics 2. John Wiley and Sons Inc. New York.

Sumner A.T. (2003). Chromosomes: organization and function. Blackwell Publishing. Malden x Oxford.

Therman E., Susman M.(1993). Human chromosomes: structure, behavior, and effects. Springer Verlag New York.

Traut W. (1991). Chromosomen. Klassische und molekulare Cytogenetik. Springer Verlag. Berlin.

Verma R.S. (1990). The Genome. VCH Publishers, Inc. New York.

Kuglík P. (2000). Vybrané kapitoly z cytogenetiky. Učební text Přírodovědecké fakulty MU v Brně.

Michalová K. (1999). Úvod do lidské cytogenetiky. IDVPZ Brno

Poslední úprava: SPIDER (19.04.2007)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování cvičení.

Poslední úprava: Král Jiří, doc. RNDr., CSc. (18.02.2012)
Sylabus -

I. Příprava chromozomových preparátů z rostlinné tkáně. Pozorování C pruhů a chromozomových aberací

na trvalých chromozomových preparátech

II. Exkurze do laboratoře lidské cytogenetiky. Ukázka metod molekulární cytogenetiky a počítačové analýzy

chromozomových figur

III. Příprava chromozomových preparátů ze somatických a pohlavních tkání myši. Pruhování preparátů (C a G pruhy),

vizualizace nukleolárních organizátorů pomocí dusičnanu stříbrného. Pozorování a vyhodnocení preparátů

IV. Pozorování a vyhodnocení preparátů meiotického dělení (prvoci, sarančata, pavouci, myši, člověk)

Poslední úprava: SPIDER (19.04.2007)