PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborný seminář experimentální biologie rostlin (2. ročník) - MB130S51L
Anglický název: Seminar : Plant anatomy and physiology
Český název: Odborný seminář experimentální biologie rostlin (2. ročník)
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB130S50L
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/anatomie.html
Garant: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)
Odborný seminář je zaměřeen především na zajímavá témata z oboru experimentální biologie rostlin. Okrajově se vyskytují i dalších příbuzná témata, či aktuální témata z biologie či vědy obecně. Je sestaven z přednášek zvaných přednášejících - z externích institucí, z katedry experimentální biologie rostlin či dalších kateder PřF, UK.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (17.04.2012)

Cílem předmětu je získat všeobecný přehled v oboru, v biologii či vědecké práci obecně. Dále se naučit diskutovat s přednášejícími, účastnit se aktivně diskuse. Přednést krátké vystoupení v rámci zpětné vazby na proběhlou sérii seminářů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

Zápočet je udělován na základě aktivní účasti. Odborných seminářů je třeba se účastnit a mit vystoupeni na predposledním semináři, který je zaměřen na zpetnou vazbu studentů k seminářům proběhlým během semestru. Jsou-li více jak dve neúčasti, je třeba řešit udělení zápočtu s garantem předmětu, který ve spolupráci s příslušným školitelem diplomové práce rozhodne, zda udělení zápočtu má být podmíněno školitelem definovanou dodatkovou prací v rámci řešení diplomového projektu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK