PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokroky v biologii rostlin - MB130S1
Anglický název: Advances in plant biology
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: předmět není v ak. roce 2017/18 vyučován
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/pokroky.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: VOTRUB (04.05.2004)
Seminář má za cíl seznamovat s novými a zajímavými výsledky, současnými výzkumnými trendy a metodami ve všech oblastech biologie rostlin, především v molekulární, buněčné a vývojové biologii, genetice a fyziologii. Seminář probíhá formou samostatných přednášek inspirovaných recentními publikacemi a následovaných moderovanou diskusí. Přednášejícími jsou členové Katedry fyziologie rostlin a hosté z dalších pracovišť.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (26.04.2012)

Pokroky v biologii rostlin probíhají formou seminářů a debat nad aktuálními tématy, příslušná literatura je vždy předem ohlášena na emailové adresy zapsaných studentů a podrobně probírána během seminářů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. (04.11.2011)

Aktivní účast na seminářích.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (26.04.2012)

Pokroky v biologii rostlin probíhají formou semináře a diskuze nad aktuálními tématy, přehled aktuálních témat je zapsaným studentům rozesílám emailem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK