PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Minerální výživa rostlin - MB130P91
Anglický název: Mineral nutrition
Český název: Minerální výživa rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)
Přednáška se věnuje příjmu a využití minerálních živin rostlinami, podrobně analyzuje význam jednotlivých živin a jejich zapojení do strukturních či metabolických funkcí. Zabývá se i dalšími blízkými tématy – vlastnosti půdy ovlivňující dostupnost živin, salinita, toxicita některých prvků (Al, těžké kovy), interakce rostliny s mikroorganismy ve výživě rostlin (mykorhiza, hlízkové bakterie)
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)

Marschner, H. - Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press. London. UK. 1995
Buchanan, B., Gruissem, W. and Jones, R. (Eds.) - Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant Physiologist. 2015.
Taiz, L. and Zeiger, E. Plant Physiology and Development. Sinauer Associates, Inc., Publichers. 2014.
Brady, N.C. and Weil, R. R. The Nature and Properties of Soils. Prentice Hall. 2002
Vaněk, V. a kol. Výživa a hnojení polních plodin, ovoce a zeleniny. ČZU. Praha. 1999.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)

Zkouška je ústní.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (12.03.2019)

Historie studia minerální výživy rostlin, úvod do problematiky, minerální hnojiva, klasifikace minerálních živin
Vlastnosti půdy ovlivňující dostupnost minerálních látek (sorpce živin na koloidních částicích, pH, dostupnost vody a kyslíku)
Kořenový systém – vlastnosti zajišťující efektivní příjem živin, architektura kořenového systému, schopnost ovlivňovat chemismus rhizosféry
Příjem živin kořenem a jejich pohyb rostlinou, apoplastické bariéry kořene, transport látek přes membrány, transport xylémem a floémem, listová výživa
Dusík - dostupnost dusíku v půdě, příjem a zpracování nitrátu a amonného iontu, fixace Příjem a význam fosforu v rostlinách, příjem a význam křemíku
vzdušného N2
Příjem, zpracování a význam S v rostlinách
Makroprvky plnící funkce v rostlinách v iontové formě – draslík, vápník, hořčík
Mikroelementy oxidoredukčních reakcí buňky - Fe, Mn, Cu, Mo
Ostatní mikroelementy - Cl, B, Zn, Ni
Benefiční prvky - Na, Si, Co, Se, Al?, Ti?, růst rostlin na zasolených půdách
Toxické prvky - Al, Cd, Pb, Cr, Hg, mechanismy toxicity, využití rostlin ve fytoremediacích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK