PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anatomie a fyziologie rostlin - MB130P88
Anglický název: Plant anatomy and physiology
Český název: Anatomie a fyziologie rostlin
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Vysvětlení: návody k praktiku fyziologie viz web
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/edmunz/praktika_fr/mb130p88/p88_index.htm
Garant: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Mgr. Monika Kofroňová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (29.10.2019)
The basic course of plant anatomy and physiology will provide a comprehensive understanding of the structure of the plant cell, the plant body, and discuss the basic physiological processes taking place in plants, focusing on plant functions in ecosystems. It emphasizes the inteconnection between structure and function and the response of plants with the environment. Structural and functional acclimation and adaptations of plants will be discussed in the context of phylogenetic development of life on Earth. The response of plants to stress, interaction with other organisms in ecosystems, the role of plants in global cycles of elements and water, in climate formation will be discussed. Plant biotechnologies and their importance for solving global ecological problems will also be discussed. Emphasis will be given to the role of plants in the current global climate change, what is the importance of plants for solving a number of global problems. We will also mention some principles crop production, what possibilities we have - conventional agriculture, alternative agriculture, agroforestry, precision agriculture. We will also discuss remote sensing of vegetation, how remote sensing methods, especially reflectance, can contribute to the study of plant function in ecosystems.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (29.10.2019)

Pazourek, J., Votrubová O. : Atlas of Plant Anatomy. Peres, Prague, 1997.

Taiz L., Zeiger E.: Plant Physiology. - Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts 2006, 4th edition.

Recent literature / papers in English will be available during the lectures.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK