PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě I - MB130P69 (Organisace a popis systémů)
Anglický název: Methods, models and algoritms in biology and everyday life I : organisation and description of systems
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/affiche_PrF_2010_cz.pdf
Garant: RNDr. Karel Zimmermann, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (15.04.2008)
Kurz dává přehled základních metod analyzy empirickych dat a popisu organizace systemu. Je vhodný pro studenty všech
biologických oborů, teoretiky i experimentátory, ale také pro chemiky, fyziky, informatiky, ....
Kurs je pořádán ve spolupráci s Univerzitou Pierre et Marie Curie v Paříži a MFF UK.
Kurs je typu " workshop ", velký prostor je vyhrazen práci na počítači (Excel nebo ekviv.), nicméně žádné předběžné
znalosti nebo zkušenost nejsou nutné.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (26.04.2012)

BROWN D., ROTHERY P.: Models in Biology: Mathematics, Statistics and Computing, ed. John Wiley&sons 1994, ISBN 0-471-93322-8; 688 p;

WILSON R.J., WATKINS J.J.: Graphs, An Introductory Approach, John Wiley&sons 1990, ISBN 0-471-51340-7

ROSS S.M. : Introduction to Probability Models, Sixth Edition, Academic Press 1997, ISBN 0 12 598470 7, 669 pages

Straffin P.D. : Game Theory and Strategy, ed.The Mathematical Association of America 1993, ISBN 0 88385 637 9

KAYE Brian : Chaos & Complexity, ed. VCH 1993, ISBN 3-527-29007-9, 1-56081-798-4 ; 593 p.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (26.04.2012)

ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (15.04.2008)

Analýza empirických dat & Data Mining : metoda nejmenších čtverců, multivariabilní analýza (PCA, SVD, korespondencni analyza)

Teorie grafů : typy grafů, optimalni cesta (alignment sekvenci, metoda PERT), branch&bound

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK