PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Masožravé rostliny - MB130P63
Anglický název: Carnivorous plants
Český název: Masožravé rostliny
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://prednaska.masozraverostliny.cz/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Lubomír Adamec, CSc.
RNDr. Miroslav Srba, Ph.D.
Mgr. Josef Šonka
Anotace
Studenti budou seznámeni s masožravými rostlinami, současnými poznatky a trendy ve výzkumu těchto rostlin. Přednáška
bude zahrnovat okruhy týkající se fyziologie, ekologie, biogeografie, genetiky a systematického třídění MR. V rámci
předmětu se studenti prakticky seznámí s kultivací MR a navštíví sbírky Liberecké BZ.
Poslední úprava: LIPAVSKA (19.04.2007)
Literatura -

Studnička Miloslav, 1984: Masožravé rostliny, Academia, Praha

Studnička Miloslav, 2006:Masožravé rostliny - objekt badatelů, dobrodruhů a snílků, Academia, Praha

Slack Adrian, 1988: Carnivorous Plants, 3.rev ed. Alphabooks Ltd, Sherborne

Rice Barry, 2006: Groving Carnivorous Plants, Timber Press

Poslední úprava: LIPAVSKA (24.04.2007)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška ústní, zápočet udělován za docházku na praktika a účast na exkurzi do sbírek botanické zahrady v Liberci.

Poslední úprava: Srba Miroslav, RNDr., Ph.D. (11.11.2011)
Sylabus

Karnivorní syndrom -"definice" MR;

Popis struktur a funkcí pastí, trávící enzymy, mikroorganismy, listový dimorfizmus, parazitizmus;

Druhové bohatství, přehled čeledí, rodů a druhů,

Ekologie a biogeografie MR, ekofyziologie vodních MR, masožravé rostliny v ČR;

Kultivace MR, základní postupy, aplikace fyziologických poznatků při kultivaci;

Genetika a šlechtitelství, současné trendy ve výzkumu

Celodenní exkurze do botanické zahrady v Liberci, prohlídka včetně kultivačního zázemí s doprovodem a konzultacemi s dr. M. Studničkou, předním odborníkem na MR

Seznámení se sbírkou MR ve sklenících Katedry fyziologie rostlin, demonstrace pěstování a rozmnožování MR

Poslední úprava: LIPAVSKA (19.04.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK