Cytoskelet eukaryotní buňky - MB130P36
Anglický název: The eukaryotic cytoskeleton
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Jiří Hašek, CSc.
Prerekvizity : MB150P31
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cytoskeletem nazýváme složitou dynamickou síť vláknitých proteinových struktur,
která zodpovídá především za vnitrobuněčný pohyb a integritu eukaryotické buňky.
Podobně jako systém membrán disponuje cytoskelet ohromným povrchem, který
umožňuje kotvení, směrování a tím i kontrolu celé řady buněčných procesů.
Cytoskeletální proteiny jsou velmi konzervativními prvky buněčné organizace v
pruběhu evoluce. Poznatky studia mechanismu jejich funkce byly získány u různých
modelů eukaryotické buňky od kvasinek až po člověka. Kurz bude zaměřen na
některé nejnovější aspekty s
Poslední úprava: VOTRUB (25.03.2003)
Sylabus -

1) Cytoskeletální princip organizace buňky - úvod, komponenty cytoskeletu, konzervativita, heterogenita, moderní metody studia (biochemické,

immunocytologické, toxiny, molekulárni-biologické)

2) Mikrotubuly - nukleace mikrotubuů, dynamika polymerace tubulinu, struktura

mikrotubulů, MTOC, tubulinové struktury, motory, funkce mikrotubulárního

cytoskeletu, asociované proteiny.

3) Aktin, geny, kontrola exprese, dynamika polymerace aktinu, struktura

mikrofilament, aktinové struktury, asociované proteiny, motory, buněčné funkce

aktinového cytoskeletu.

4) Mikrotubuly a proteiny asociované s mikrotubuly u rostlin. Acentrosomální

nukleace a organizace mikrotubulárního cytoskeletu. Mitóza a cytokineze.

5) Úloha cytoskeletálních proteinů v prostorové kontrole genové exprese (jaderný

skelet, membránový skelet, integriny, septiny, buněčná polarita).

6) Signály a regulační mechanismy organizace cytoskeletu. Cytoskelet a

morfogeneze rostlin, změny a možná role cytoskeletu při reakci buněk na biotický

či abiotický stress.

Poslední úprava: VOTRUB (20.03.2003)