PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Botanická mikrotechnika - MB130P32
Anglický název: Botanical Microtechnique
Český název: Botanická mikrotechnika
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Čas a místo konání přednášky bude upřesněno na semináři 2.10.2018 15:00, V5 II.p
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/mikro/index.html
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (14.03.2019)
Přednáška a praktické cvičení poskytuje základní přehled o metodách světelné mikroskopie, přípravě preparátů z rostlinných objektů, získávání a zpracování obrazových dat z mikroskopu a vybraných histochemických postupech . Součástí kurzu je praktické cvičení zaměřené na osvojení základních dovedností a pochopení podstaty prováděných činností.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)


Baker JR (1958) Principles of biological microtechnique (a Study of Fixation and Dyeing). London: Methuen and Co. Ltd.

Johansen DA (1940) Plant Microtechnique. New York. McGraw-Hill Book Co. Inc.


O'Brien TP, & McCully ME (1981) The Study of Plant Structure,Principles and Selected Methods. Melbourne: Termarcarphi Pty. Ltd.

Němec B. a kol.: Botanická mikrotechnika. Nakladatelství ČSAV, Praha 1962

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (14.03.2019)

Kurz je ukončen ústní zkouškou. Zápočet je udělen za prezentaci malého, osobního projektu dokumentujícího zpracování vzorků od odběru přes mikrofotografii až k přípravě obrázků pro publikaci.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

1. Mikroskopické preparáty
různé typy preparátů (trvalé, vitální, repliky) a jejich využití
fixace, dehydratace
zalévací média, infiltrace

2. Řezání rostlinných objektů v mikrotechnice
mikrotomy (ruční, rotační, sáňkové, kryotom)
nůž jeho údržba a použití
příprava ručních řezů
příprava parafínových řezů, nastavení mikrotomu
"žehlení" řezů a jejich lepení na sklíčka

3. Barvení preparátů (princip a metodika)
barviva (systém dělení, chemická povaha)
vazba barviva na cílovou strukturu
interpretace výsledků barvení
vybrané barvící postupy

4. Základy světelné mikroskopie a mikrofotografie
vysvětlení základních pojmů, složení mikroskopu
seřízení mikroskopu (Köhlerův princip)
údržba mikroskopu
některé techniky světelné mikroskopie
mikrofotografie.

5. Základní přehled histochemických metod v bot. mikrotechnice
co je a není histochemická detekce
kontrolní řezy, vliv předchozího ošetření (fixace)
interpretace získaných výsledků
vybrané postupy

6. Informace o možnostech editace a analýze obrazu
digitalizace obrazu a jeho parametry
editace digitálního obrazu (equalizace, filtrace,)
analýze obrazu (binární obraz, prahování, extrakce dat, dostupný software)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK