PředmětyPředměty(verze: 866)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly z explantátových kultur - MB130P28
Anglický název: Selected topics in plant tissue cultures
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Ingrid Tichá, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VOTRUB (10.02.2003)
Přednáška navazuje na přednášku B130P11 Rostlinné explantáty. Pojednává o různých typech in vitro kultur a jejich specifických vlastnostech, o použití vhodných metod botanické mikrotechniky u kultur in vitro, o využití těchto kultur ke studiu heterotrofie, autotrofie a mixotrofie, anatomie regeneračních systémů, diferenciace chloroplastů a jejich ultrastruktury, zvláštností anatomické stavby listů a průduchů, typů fixace CO2, citlivosti vůči fotoinhibici, problémů týkajících se převádění in vitro pěstovaných rostlin do prostředí ex vitro a možností zlepšení aklimatizace.
Literatura
Poslední úprava: VOTRUB (10.02.2003)

Studijní literatura:

Hess, D.: Biotechnologie der Pflanzen, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 1992. ISBN 3-8252-8060-8.

Lumsden, P.J., Nicholas, J.R., Davies, W.J. (eds.): Physiology, Growth and Development of Plants in Culture, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1994. ISBN 0-7923-2516-8.

Aitken-Christie, J., Kozai, T., Smith, M.A.L.: Automation and Environmental Control in Plant Tissue Cultures, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995. ISBN 0-7923-2841-8.

Pierik, R.L.M.: In Vitro Culture of Higher Plants, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1997. ISBN 0-7923-4527-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (17.04.2012)

ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: VOTRUB (10.02.2003)

1. Úvod: typy rostlinných in vitro kultur a jejich charakteristiky

2. Botanická mikrotechnika pro explantátové kultury

3. Explantátové kultury jako modelový system pro studium heterotrofie, autotrofie a mixotrofie

4. Fotoautotrofní rostlinné in vitro kultury:

odvozování a udržování

anatomie regeneračních systémů

diferenciace chloroplastů

zvláštnosti v anatomické stavbě listu, průduchů aj.

5. Fotosyntéza

temnotní dýchání a fotorespirace

růst, fytohormony

6. Fotoinhibice v kulturách in vitro, "ochranná" funkce cukrů v mediu vůči působení stresu

7. Transfer rostlin z podmínek in vitro do prostředí ex vitro, průběh aklimatizace a možnosti jejího ovlivnění

8. Fyziologie primárních stonkových explantátů

metabolické vztahy pletiv in vitro

využití ke studiu hormonálních regulací

9. Vitrifikace neboli hyperhydricita v explantátových kulturách

10. Moderní metody v mikropropagaci, automatizované systémy

11. Transgenní rostliny, jejich získávání a význam pro moderní fyziologii rostlin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK