PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rostliny a stres - MB130P23
Anglický název: Plants and Stress
Český název: Rostliny a stres
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Čas přednášky středa 14.50 hod.
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/index.php?categoryid=11&browse=courses&perpage=30&page=1
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.
RNDr. Michal Hála, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
Anotace -
Stres a rostliny - přehled, terminologie a teorie stresu (stres, stresor, strain, adaptace, aklimace, rezistence, tolerance a avoidance).
Abiotické stresy - výskyt, mechanismy poškození a odolnosti rostlin vůči mrazu, chladu, horku, suchu, zasolení, zaplavení, těžkým kovům, záření a mechanickému stresu.
Biotický stres - charakteristiky hlavních biotických stresů a vztahů mezi nimi, patogenní organismy, škůdci, alelopatie, systémová rezistence, obranné mechanismy rostlin.
Vzájemné stresové interakce, specifické a nespecifické reakce rostlin, stresové geny, látky, fytohormony a proteiny. Oxidační stres a hypersensitivní reakce. Obranné mechanismy rostlin.
Doporučuje se předem absolvovat některou z přednášek Fyziologie rostlin.
Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Literatura -

Studijní literatura:
Kapitoly Fyziologie stresu a Stress Physiology v učebnicích: Fyziologie rostlin (Procházka et.al., Academia 1998) a Plant Physiology (Taiz a Zeiger, eds., Sinauer Associates, Inc., Publishers, Sunderland, Massachusetts, 1998).
E.T.Nilsen, D.M.Orcutt, Physiology of plants under stress. Abiotic Factors (1996) a Soil and Biotic Factors (2000) John Willey and Sons, Inc. N.Y.-Chichester-Brisbane-Singapore-Weinheim.

Prezentace dostupné na Moodle.

Odborná review na požádání.

Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Požadavky ke zkoušce

ústní zkouška

Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
Sylabus -

Stres a rostliny - přehled, terminologie a teorie stresu.
1. Přehled stresových faktorů a jejich působení v různých částech světa, teorie stres-strain, stresor-stres, mechanismy odolnosti (rezistence) rostlin vůči stresům - avoidance a tolerance, stresové reakce, shody a rozdíly mezi adaptací x aklimací rostlin.

Abiotické stresy - výskyt, mechanismy poškození a odolnosti rostlin.
2. Mechanický stres - původ, detekce rostlinou a reakce. Vysoká teplota - účinky, vnímání, transkripční odpověď a její regulace, mechanismy rezistence, priming,
3. Nízká teplota - příčiny poškození rostlin chladem a mrazem, regulace transkripční odpovědi, mechanismy rezistence. Osmotický stres- sucho, vnímání, traskripční regulace, mechanismy rezistence, dehydriny, účinnost využití vody.
4. Zasolení- definice, mechanismy rezistence, iontově toxická fáze. Toxický efekt těžkých kovů a pH prostředí - rozdělení těžkých kovů, mechanismy odolnosti, fytochelatiny, fytoremediace
5. Zaplavení a anaerobióza, nedostatek kyslíku - hypoxie a anoxie, příčiny poškození, tvorba aerenchymu a vzdušných kanálků, úloha etylénu.
6. Nutriční stres - deficience dusíku, draslíku a fosforu - spojení příjmu živin se signalizací, transkripční regulace odpovědi, mechanismy navozující toleranci k nutričnímu stresu. Záření UV, světelné - mechanismy poškození, mechanismy rezistence
7. Oxidační stres - reaktivní formy dusíku, vznik reaktivních forem kyslíku a poškození látek v rostlinách, antioxidační látky a enzymové systémy
8. Úloha sacharidů ve stresu - osmotika, osmoprotektanty, zhášení reaktivních forem kyslíku, signální funkce, vitrifikace

9. Fytohormony zapojené ve stresových odpovědích - funkce a regulace

Biotický stres - rozdělení a terminologie
10. Patogenní organismy, choroby, náchylnost a rezistence, elicitory, PR-proteiny
11. Škůdci, vztah rostliny a hmyzu, projev, mechanismy a příčiny rezistence, systémová získaná resistence.
12. Obranné mechanismy rostlin, stresové geny, proteiny a hormony, hypersenzitivní odpověď

Poslední úprava: Hála Michal, RNDr., Ph.D. (12.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK