PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fytohormony - MB130P15
Anglický název: Phytohormones
Český název: Fytohormony
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/fytohorm/fytohormony.pdf
Garant: Ing. Klára Hoyerová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Klára Hoyerová, Ph.D.
doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
Neslučitelnost : MB130P15E
N//Je neslučitelnost pro: MB130P15E
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Klára Hoyerová, Ph.D. (13.03.2019)
Systémy regulací rostlinného růstu, signalizační soustavy. Fytohormony - obecná charakteristika, mechanizmy účinku. Auxiny, cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová, etylén, brasinosteroidy, strigolaktony, kyselina salicylová, kyselina jasmonová, peptidové hormony - metabolizmus, mechanizmus účinku, fyziologické účinky a cross-talk. Metody výzkumu fytohormonů.

Doporučuje se předem absolvovat některou z přednášek Fyziologie rostlin.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Klára Hoyerová, Ph.D. (13.03.2019)

Buchanan BB, Gruissem W, Jones RL: Biochemistry & Molecular Biology of  Plants, Wiley Blackwell & ASPP, 2015, ISBN: 978-0-470-71421-8.

Davies PJ (ed): Plant Hormones: Biosynthesis, Signal Transduction, Action! Springer/Kluwer, revised 3rd edition. ISBN: 978-1-4020-2685-0 (PB), 2010.

Matsubayashi Y: Posttranslationally modified small-peptide signals in plants. Annu. Rev. Plant Biol. 65:385-413, 2014.

Zažímalová E, Petrášek J, Benková E (eds): Auxin and Its Role in Plant Development, pp. 444, DOI 10.1007/978-3-7091-1526-8_1, © Springer-Verlag Wien 2014.

Taiz L, Zeiger E, eds.: Plant Physiology, 6th eddition, pp. 761. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, MA, 2015.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Klára Hoyerová, Ph.D. (13.03.2019)

Zkouška ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Klára Hoyerová, Ph.D. (13.03.2019)

1. Základní pojmy: vymezení pojmu rostlinný hormon, růstový regulátor.

Typy rostlinných hormonů. Koncepce hormonálních regulací u rostlin. Přístupy ke studiu rostlinných hormonů. Způsob účinku a mechanizmus účinku rostlinných hormonů, signální dráhy.

2. Auxiny.

Objev auxinů. Fyziologické účinky auxinů. Chemická struktura a vlastnosti auxinů a antiauxinů. Metabolizmus auxinů (biosyntéza, konjugace, degradace). Regulace interních hladin auxinů. Transgenní rostliny ve vztahu k auxinům. Transport auxinů, polarita, translokace přes plasmatickou membránu, přenašeče, inhibitory polárního transportu auxinů. Přenos auxinového signálu, receptory, signální dráhy, exprese genů, ubikvitinace. Cross-talk s dalšími hormony. Metody extrakce a stanovení auxinů.

3. Cytokininy.

Objev cytokininů. Fyziologické účinky cytokininů. Chemická struktura a vlastnosti cytokininů (isoprenoidních, aromatických, močovinových) a anticytokininů. Metabolizmus cytokininů (biosyntéza, konjugace, degradace). Regulace interních hladin cytokininů. Transport cytokininů, translokace přes plasmatickou membránu, přenašeče. Přenos cytokininového signálu, receptory, signální dráhy. Transgenní rostliny ve vztahu k cytokininům. Cross-talk s dalšími hormony. Metody extrakce a stanovení cytokininů.

4. Gibereliny.

Objev giberelinů. Chemické struktura a vlastnosti giberelinů. Metabolizmus giberelinů (biosyntéza, vzájemná přeměna, konjugace, degradace). Mechanizmus působení giberelinů - přenos signálu, vliv na expresi genů. Fyziologické účinky giberelinů - význam mutantů pro jejich studium. Cross-talk s dalšími hormony. Metody extrakce a stanovení giberelinů.

5. Kyselina abscisová.

Objev kyseliny abscisové (ABA). Chemická struktura a vlastnosti ABA. Metabolizmus ABA (biosyntéza, konjugace, degradace). Mechanizmus působení ABA - přenos signálů, vliv na expresi genů a antagonizmus s gibereliny. Fyziologické účinky ABA - význam mutantů pro jejich studium. ABA jako stresový hormon. Cross-talk s dalšími hormony. Metody extrakce a stanovení ABA.

6. Etylén.

Objev etylénu. Chemická struktura a vlastnosti etylénu. Etylén jako plynný hormon - kompartmentace v rostlinném pletivu. Metabolizmus etylénu (biosyntéza, degradace, konjugace prekursoru). Mechanizmus působení etylénu - příjem a přenos signálu, vliv na expresi genů. Fyziologické účinky etylénu - význam mutantů pro jejich studium. Etylén a stres. Cross-talk s dalšími hormony. Metody stanovení etylénu.

7. Brasinosteroidy, strigolaktony.

Objev brasinosteroidů a strigolaktonů. Chemická struktura a vlastnosti těchto látek. Metabolizmus (biosyntéza a degradace). Mechanizmus působení - přenos signálu. Fyziologické účinky. Cross-talk s dalšími hormony. Metody stanovení.

8. Kyselina salicylová, kyselina jasmonová.

Objev kyseliny salicylové (SA) jakožto rostlinného hormonu. Objev kyseliny jasmonové (JA). Chemická struktura a vlastnosti SA a JA. Metabolizmus SA a JA (biosyntéza, konjugace, degradace). Mechanizmus působení SA a JA - přenos signálů, vliv na expresi genů a antagonizmus těchto signálních drah, aktivovaných po napadení biotrofními, respektive nekrotrofními, patogeny. Fyziologické funkce těchto hormonů. Cross-talk s dalšími hormony. Metody extrakce a stanovení.

9. Peptidové hormony.

Objev jednotlivých peptidových hormonů. Jejich chemická struktura a vlastnosti. Mechanizmus působení a fyziologické funkce (obrana před patogeny a herbivory, regulace růstu a vývoje, regulace reprodukce, nodulace a abscise). Cross-talk s dalšími hormony.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK