Minerální výživa rostlin - MB130P05
Anglický název: Plant mineral nutrition
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/edmunz/mineral/webove_stranky/index.htm
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: MB130P91
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VOTRUB (20.06.2005)
Přednáška z minerální výživy rostlin pro pokročilé studenty. Zabývá se příjmem jednotlivých minerálních živin rostlinami a jejich funkcí v rostlinném těle. Zahrnuje transportní procesy na membránách, transport v rámci rostlinného těla, metabolismus jednotlivých minerálních živin - makroelementů, mikroelementů a benefičních prvků a jejich význam pro rostlinu. Projevy deficience a toxicity, interakce rostlin s podmínkami vnějšího prostředí a mechanismy adaptace rostlin pro různé vlastnosti substrátu.
Studenti by měli mít základní znalosti Fyziologie rostlin z některé z přednášek bakalářského studia.
Literatura
Poslední úprava: VOTRUB (10.02.2003)

Literatura:

Marschner, H.: Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press. London. UK. 1995, ISBN 0-12-473542-8

Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L.: Biochemistry and molecular biology of plants.-American Society of Plant Physiologists, Rockville, Maryland 2001, ISBN 0-943088-39-9

Taiz, L., Zeiger, E.: Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc., Publishers. Sunderland, Massachusetts. USA. 1998, ISBN 0-87893-831-1

Alberts, B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P.: Základy buněčné biologie, Espero Publishing, Ústí nad Labem. 1998, ISBN 80-902906-0-4

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (14.11.2011)

Podmínkou zkoušky je zápočet. Zápočet je udělován za účast na praktických cvičeních a za přípravu krátké prezentace na zvolené téma z problematiky minerální výživy. Zkouška je ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: VOTRUB (10.02.2003)

1. Základní úvod do problematiky

Historie studia minerální výživy rostlin, obecné mechanismy příjmu minerálních živin, transportní procesy na membránách.

2. Příjem minerálních živin kořeny rostlin a jejich transport rostlinou

Příjem iontů a vody podél podélné osy kořene, radiální transport kořenem, transport minerálních živin mezi jednotlivými orgány rostlinného těla.

3. Dusík

Příjem a asimilace dusíku v rostlinné buňce. Charakteristika transportních systémů na membránách buňky, regulace příjmu. Mechanismus asimilace dusíku, enzymy NR, NiR a GS. Vztah metabolismu dusíku a ostatních buněčných dějů, vzájemné regulace. Rovnováha metabolismu uhlíku a dusíku. Vliv dostupnosti dusíku. Zdroje dusíku v přírodě.

4. Fosfor, síra

Příjem fosforu kořeny rostlin, jeho funkce v rostlině. Role fosforu v přenosu energie, regulační funkce anorganického fosfátu. Specifické metabolické a morfologické adaptace rostlin pro podmínky nízké dostupnosti fosforu. Příjem a asimilace sulfátu. Význam síry v rostlině. Glutathion, fytochelatiny.

5. Draslík,vápník a hořčík

Výskyt a funkce jednotlivých iontů v rostlinné buňce, jejich význam pro rostlinu. Mechanismus transportu a kompartmentace v rostlinné buňce. Osmoregulace. Účast vápníku v přenosu signálu.

6. Mikroelementy a benefiční prvky

7. Faktory ovlivňující příjem minerálních živin rostlinami, interakce mezi ionty, vliv faktorů vnějšího prostředí. Deficience a toxicita minerálních živin. Adaptace rostlin pro různé podmínky prostředí. Poruchy příjmu živin na silně alkalických nebo kyselých půdách. Způsoby stanovení zásobenosti rostlin živinami.