PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2012/2013
  
Praktikum z buněčné a molekulární biologie rostlin - MB130C34
Anglický název: Plant cell and molecular biology - a practical course
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/molprakt/index.html
Garant: prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (18.03.2019)
Cílem kursu je prakticky i teoreticky seznámit studenty s vybranými moderními metodami buněčné a molekulární biologie rostlin, zejména s metodami studia genové exprese v rostlinném materiálu, transientní expresí vnesených genů v rostlinných buňkách a protoplastech a přípravou a analýzou transgenních rostlin.
Kurs je určen zejména posluchačům magisterského stupně studia a doktorandům, kteří hodlají některé z okruhu probíraných metodických přístupů využívat v experimentální práci.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (18.03.2019)

http://kfrserver.natur.cuni.cz/cz/edu/molprakt/

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (18.03.2019)

Úlohy řešené v praktiku :

1. Detekce cytoskeletu v rostlinných buňkách (imunofluorescenční mikroskopie, Western blot)

2. Exprese a afinitní purifikace rostlinného rekombinantního proteinu v bakteriích.

3. Transientní exprese bílkoviny značené GFP po infiltraci listů tabáku.

4. Transientní exprese vneseného genu v tabákových protoplastech (detekce exprese s využitím GFP značky).

5. Transformace Arabidopsis (in situ infiltrace květenství suspenzí Agrobacteria, selekce transgenních rostlin).

6. Detekce indukce genové exprese v rostlinných buňkách (reporterový gen pod regulovaným promotorem).

7. Detekce transgenu v rostlinách (izolace DNA, PCR, detekce produktů).

8. Klonování a mutageneze in silico (seznámení se základními bioinformatickými nástroji).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK