PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze 'Květena střední Evropy' - MB120T28
Anglický název: Flora of central Europe - field excursion
Český název: Exkurze 'Květena střední Evropy'
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (25.10.2019)
Týdenní exkurze zaměřená na poznávání flóry a vegetace vybraného území střední Evropy; výběr je zaměřen tak, aby bylo navštíveno větší množství rozdílných oblastí (fytochorionů). Exkurze se koná střídavě do ČR (sudé roky) a SR (liché roky).
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (25.10.2019)

Literatura příslušného regionu (každý rok jiný)

Souhrnně např.:

Chráněná území ČR - edice AOPK

k dispozici na:

http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/chranena-uzemi-cr/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (25.10.2019)

aktivní účast

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (25.10.2019)

Týdenní turnusová exkurze do fytogeograficky zajímavé vybrané oblasti je doplňkem přednášky Květena střední Evropy. Seznamuje s významnými květennými prvky a vegetačními typy.

Koná se střídavě na území ČR a SR.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (25.10.2019)

zájem o obor :-)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK