PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální algologická exkurze - MB120T13
Anglický název: Phycological field excursion
Český název: Speciální algologická exkurze
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. (12.02.2018)
Čtyřdenní terénní exkurze na atraktivních algologických lokalitách s následnou determinací přírodního materiálu. Exkurze probíhá vždy předposlední týden v červnu, od středy do neděle (tj. 20.-24.6., 21.-25.6.,...). V rámci exkurze je demonstrována diverzita sinic a řas navštívených lokalit, jeden den je vyčleněn na práci na jednoduchých projektech za účelem zpracování získaných dat. Fotografie z proběhlých exkurzí a prezentace projektů lze najít na stránkách algologického oddělení: https://botany.natur.cuni.cz/algo/galerie.htmlSylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. (03.02.2018)

1. Výzkumná práce v mokřadním terénu.
2. Odběr vzorků, možnosti terénní predeterminace sinic a řas.
3. Měření a zjišťování základních ekologických parametrů.
4. Hodnocení přírodních vzorků.
5. Druhová determinace, zpracování vzorků pro výzkum biodiverzity.
6. Statistické zpracování dat.
7. Prezentace výsledků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK