PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mykologicko-fytopatologická exkurze - MB120T116
Anglický název: Mycological and phytopathological excursion
Český název: Mykologicko-fytopatologická exkurze
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (29.10.2019)
Pokud nejsou zapsáni anglicky mluvící studenti, bude výuka probíhat v češtině.

Cílem exkurze je demonstrovat saprotrofní i parazitické druhy hub na přírodních substrátech včetně demonstrace samotných projevů fytopatogenních druhů na rostlinách. Studenti jsou zároveň seznámeni s významem a ekologií demonstrovaných druhů hub. Předpokladem pro účast na exkurzi je absolvovaná přednáška Mykologie B120P18 nebo Botanika bezcévných rostlin B120P76I.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (29.10.2019)

Holec J. et al. (2012): Přehled hub střední Evropy. Academia, 624 str. 

Ellis MB and Ellis JP (1997): Microfungi on Land Plants: An Identification Handbook. 868 pages, 213 plates

Seifert K et al. (2011): The Genera of Hyphomycetes. CBS. 997 pages.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (18.12.2019)

Pro zápočet je obvykle nutná účast na exkurzích, aktivní práce během nich a následně po exkurzích (sběr a mikroskopování materiálu, identifikace, vlastní zápisky). Na závěr exkurze student ve vyhrazeném čase sám nasbírá 10-20 objektů demonstrovaných během exkurze a na základě vlastních poznámek je odprezentuje vedoucímu exkurze (jméno, taxonomické zařazení, determinační znaky, životní cyklus, ekologie, apod.). V Akademickém roce 2019/2020 bude zápočet náročnější, neboť bude navazovat na exkurze i extrakce DNA z nasbíraných hub a analýza sekvencí z PCR. Součástí aktivní práce bude také vlastní prezentace dosažených výsledků.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (18.12.2019)

Mykologická a fytopatologická exkurze je vícedenní (čtyř a více denní) exkurse, pořádaná obvykle na území České republiky. Probíhá v září. 

Ve školním roce 2019/2020 proběhne exkurze v zahraničí, v NP Bialowieza (Polsko), tj. v nejzachovalejším pralese v Evropě, a bude delší než obvykle, pravděpodobně 5-7 dní. Ubytování a doprava bude částečně, nebo úplně hrazena z prostředků UK a University of Warsaw. Součástí tradičních exkurzí a mikroskopování budou i izolace hub do kultury, extrakce DNA a PCR pro potřeby identifikace, práce se sekvencemi, studentské prezentace a přednášky renomovaných evropských mykologů (přizpůsobené studentům). Oficiální jazyk po celou dobu bude angličtina. Z tohoto důvodu bude omezena kapacita a exkurze bude určena pouze pro zkušené studenty ochotné naučit se pokročilejší metody práce s přírodním materiálem a také aktivně prezentovat své výsledky v angličtině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK