PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborný seminář katedry botaniky - MB120S126
Anglický název: Seminars in botany
Český název: Odborný seminář katedry botaniky
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika/seminare
Garant: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (24.10.2019)
Seminář profilovaný dílčími tématy reprezentovanými předními specialisty v rámci oboru a dále
zaměřený na prezentaci vlastních úloh vypracovaných studenty (ústní referáty, týmové výsledky z
praktických cvičení a exkurzí, poster sessions).
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (24.10.2019)

Pravidelná účast na seminářích.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (24.10.2019)

Program semináře se každoročně mění v závislosti na přednášejících - aktualní program na https://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika/seminare

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK