PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k diplomové práci (kryptogamologie) II - MB120S04
Anglický název: Diploma thesis seminar (cryptogamology) II
Český název: Seminář k diplomové práci (kryptogamologie) II
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (23.04.2012)
Seminář je povinný pro magisterské studenty bryologie, lichenologie a mykologie. Obsahem semináře budou prezentace studentů o postupu DP. Cílem semináře je poskytnou studentům kritickou zpětnou vazbu lidmi z co nejširšího spektra oborů. Vzhledem ke své povaze je seminář důrazně doporučen i studentům bakalářského studia, kteří by měli referovat o postupu BP a výhledech či počátcích diplomové práce.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (23.04.2012)

Většina příspěvků je založena na vlastní prácí studentů, část se pak vztahuje k recentním mykologickým publikacím. Viz např. ty na WOS, ScienceDirect a Willey online.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (06.12.2011)

Zápočet je udělen za jednu prezentaci o konkrétním zajímavém aspektu své práce na DP a za pravidelnou docházku. V případě absence jednoho či druhého student sepíše esej o rozsahu 1-1,5 stránky na související téma stanovené vyučujícím.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (23.04.2012)

Náplně jednotlivých seminářů jsou dohodnuty na začátku semestru a z větší části jsou tvořeny příspěvky studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK