PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Populační biologie rostlin - MB120P94
Anglický název: Population biology of plants
Český název: Populační biologie rostlin
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/~zuzmun/
Garant: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. (13.04.2006)
Předmět je vyučován anglicky v případě přítomnosti zahraničních studentů. Úvod do populační biologie organismů, které sice jsou dobře vidět a neutečou, než je badatel spočítá, ale jejich těla jsou strukturována tak, že člověk neví, co vlastně přesně má počítat. Říká se jim rostliny. Přednáška si klade za cíl propojit klasickou populační biologii (natalita, mortalita, změna velikostí) s vývojovou, genetickou a evoluční perspektivou.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (31.05.2019)

• John Harper (1977) Population Biology of Plants.- HARPER COLLINS PUBLISHERS LTD. 

• G. E. Hutchinson (1978) An Introduction to Population Ecology. - Yale University Press. 

• J. Silvertown & D. Charlesworth (2001) Introduction to plant population biology. - Blackwell Science. 

• M. W. Fenner (2005) Seed Ecology. – Springer. 

• Schoonhoven, L.M., van Loon, J.J.A., & Dicke, M. (2005) Insect-plant biology. Second edition. 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (23.05.2019)

Doporučená literatura:

•          John Harper (1977) Population Biology of Plants.- HARPER COLLINS PUBLISHERS LTD.

•          G. E. Hutchinson (1978) An Introduction to Population Ecology. - Yale University Press.

•          J. Silvertown & D. Charlesworth (2001) Introduction to plant population biology. - Blackwell Science.

•          M. W. Fenner (2005) Seed Ecology. – Springer.

•         Schoonhoven, L.M., van Loon, J.J.A., & Dicke, M. (2005) Insect-plant biology. Second edition.

 

Sylabus:

Úvodní přednáška: Populační biologie a populační biologie rostlin - specifika. Co je individuum u rostlin. (populační ekologie/demografie: studium změn počtu individuí).

Velikostní struktura a densita rostlinných populací, jejich vývoj a kompetice.

Specifika klonálních rostlin. Vegetativní rozmnožování. Rostlina jako metapopulace.

Plasticita u rostlin jako adaptace na sesilní způsob života: terminologie, úrovně plasticity, výhody a nevýhody.

Morfologie a morfogenese rostlin: propojení morfogenetických constraints se změnami tvaru rostlin, počtem a rozmístěním jejich částí.

Generativní rozmnožování: Přenos pylu, opylovači, vývoj semen a plodů.

Generativní rozmnožování: dispersal, klíčení, přežívání semenáčků.

Rozmanitost populačních biologií u vyšších rostlin. Přehled typů životních strategií (life histories) s důrazem na rostliny temperátní zóny.

Koexistence rostlin. Lokální interakce u rostlin. Co vymezuje niku rostlin, s jakým prostředím se rostlina ve svém ekologickém i evolučním životě setkává.

Herbivorie a další interakce rostlin s jinými trofickými úrovněmi.

Rozmnožovací systémy u rostlin. Diversita rozmnožovacích systémů, zvláštnosti jednotlivých typů.

Genetická struktura rostlinných populací jako důsledek procesů na generativní i vegetativní úrovni.

Evoluce v akci. Dokumentované příklady v současnosti probíhajících evolučních procesů u rostlin, jejich směr, rychlost a implikace pro ekologii i systematiku. Polyploidie a hybridisace.

Metody populační biologie rostlin. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK