PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Algologie II - MB120P89
Anglický název: Phycology II
Český název: Algologie II
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: MB120C12
Anotace -
Pokud nejsou zapsáni anglicky mluvící studenti, bude výuka probíhat v češtině.

Pokračování kurzu B120P10. Seznámení s ekologií a diversitou vybraných skupin sinic a řas. Hlavní pozornost je
věnována evoluci, morfologii, struktuře, biogeografii a biotechnologii. Živí zástupci, kultury nebo fixované objekty
jsou demonstrovány během praktických cvičení.
Podmínkou splnění předmětu je úspěšné absolvování poznávačky a následné ústní zkoušky.
Poslední úprava: Štefánek Michal, Mgr. (31.05.2014)
Literatura

Kalina T., Váňa J. (2005): Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biolo-gii. Karolinum, Praha.

Kaštovský, J., Hauer, T., Geriš, R., Chattová, B., Juráň, J., Lepšová-Skácelová, O., Pitelková, P., Puzstai, P., Škaloud, P., Šťastný, J., Čapková, K., Bohunická, M. & Mühlsteinová, R. (2018)
Atlas sinic a řas ČR, Powerprint.
 - 864 pp. - 1st part - 2nd part

Lee, R.E. (2008): Phycology. (Fourth edition). - Cambridge University Press, New York, 547 p. (http://www.scribd.com/word/removal/5015006)

Poslední úprava: Škaloud Pavel, doc. Mgr., Ph.D. (17.09.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou splnění předmětu je úspěšné absolvování poznávačky a následné ústní zkoušky. Rovněž je požadována aktivní účast na prezentaci vybraných publikací (cca 1-2x za semestr).

V rámci distančního studia je podmínkou pro splnění předmětu absolvování on-line poznávačky a ústní zkoušky na základě materiálů nahraných na webové stránky https://botany.natur.cuni.cz/algo/predmety.html. 

Poslední úprava: Škaloud Pavel, doc. Mgr., Ph.D. (17.09.2020)
Sylabus -

1. Raphidophyceae, Haptophyta. Základní charakteristika, morfologie buněk, systém.

2. Říše Plantae (charakteristika), podříše Biliphytae, Viridiplantae (charakteristika). Glaucophyta, Rhodophyta (ruduchy). Základní charakteristika, vývojové vztahy, morfologie buněk a stélek, systém, biogeografie a biotechnologie

3. Chlorophyta, obecná charakteristika, přehled klasických a moderních systémů, vývojové aspekty, vztah k cévnatým rostlinám. Morfologie stélky, ultrastruktura, životní cykly. Principy nové klasifikace zelených řas. Absolutní orientace bičíků, typy mitozy, cytokinéze, buněčné obaly. Výsledky molekulární taxonomie.

4. Prasinophyceae, Ulvophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk.

5. Cladophorophyceae, Bryopsidophyceae, Dasycladophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk.

6. Trentepohliophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk, ekologie.

7. Trebouxiophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk, ekologie, symbiotické interakce.

8. Chlorophyceae (incl. Chlamydophyceae). Základní charakteristika, morfologie buněk, ekologie.

9. Streptophyta (charakteristika), Mesostigmatophyceae, Klebsormidiophyceae, Chaetosphaeridiophyceae, Chlorokybophyceae, Coleochaetophyceae. Charakteristika, morfologie buněk, evoluce cévnatých rostlin.

10. Charophyceae, Zygnematophyceae (spájivé řasy). Základní charakteristika, morfologie, ekologie.

11. Zygnematophyceae. Základní charakteristika, morfologie buněk, ekologie, biodiversita, biogeografie.

Předmět je vyučován za podpory projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (05.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK