Botanická nomenklatura - MB120P66
Anglický název: Botanical nomenclature
Český název: Botanická nomenklatura
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://ibot.sav.sk/usr/Karol/teaching_mat.html
Garant: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SUDA (12.04.2002)
Přednáška je koncipována tak, aby naučila studenty pracovat s mezinárodně platnými pravidly botanické nomenklatury.Význam nomenklatorických pravidel. Historie vývoje nomenklatury, botanické kongresy, výbory pro nomenklaturu. International Code of Botanical Nomenclature. Základní principy kódu (priority, starting point, typification, "Kew-rule" etc.). Podrobné probírání jednotlivých článků (article) kódu; výklad s použitím příkladů za účelem pochopení principů. Conserved names, rejected names and names in common use. Citace literatury pro potřeby nomenklatury.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (24.10.2019)

Turland, N. J., Wiersema, J. H., Barrie, F. R., Greuter, W., Hawksworth, D. L., Herendeen, P. S., Knapp, S., Kusber, W.-H., Li, D.-Z., Marhold, K., May, T. W., McNeill, J., Monro, A. M., Prado, J., Price, M. J. & Smith, G. F. (eds.) 2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. Regnum Vegetabile 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books.

Greuter W. et al., eds. [translated by Marhold, K.], 2000: Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (Saint Louis Code) [International code of botanical nomenclature (Saint Louis Code)]. - Zprávy Čes. Bot. Společn., Příloha 2000/1; Bull. Slov. Bot. Spoločn. Suplement 6.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. (03.11.2011)

písemný test a ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: SUDA (26.04.2002)

1. Význam nomenklatorických pravidel, historie vývoje nomenklatorických pravidel, botanické kongresy, nomenklatorické komise.

2. Zásady a pravidla botanické nomenklatury; doporučení. Postupné probírání jednotlivých pravidel, vysvětlení jednotlivých článků, příklady:

  • taxony, hierarchická úroveň
  • typifikace, priorita
  • jména taxonů v různých hierarchických úrovních
  • účinné a platné uveřejnění
  • citace jmen autorů, citace literatury pro potřeby nomenklatury
  • zamítnutí jmen
  • ortografie jmen
  • specifické případy (jména hub s pleomorfickým cyklem apod.)

3. Praktické aplikace jednotlivých článků na vybraných příkladech.