PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Algologické determinační praktikum - MB120P59
Anglický název: Algological determination practice
Český název: Algologické determinační praktikum
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Pusztai
Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (19.02.2018)
Náplní předmětu je praktická demonstrace společenstev řas a sinic charakteristických pro určité typy biotopů a snaha o demonstraci toho, jaké znaky jsou pro determinaci té či oné skupiny či konkrétních zástupců vhodné a které nikoliv, či toho, které rody či druhy jsou či nejsou obecně považovány za dobře určitelné (a proč tomu tak je).

Na rozdíl od loňska, tj. roku 2017, jsme se letos rozhodli upustit od snahy zachytit změny společenstev určitých lokalit v čase (protože se ukázalo, že období, jež máme k dispozici, je příliš krátké na to, aby se tato změna projevila výrazněji nejen na kvantitativní, ale i na kvalitativní úrovni) a spíše se zaměříme na širší spektrum potenciálně zajímavých lokalit. Výuka bude probíhat turnusově, dle dohody se zapsanými účastníky, plánovány jsou 4 kratší exkurze v rámci Prahy (cca 2 hodiny odběry a 2 hodiny mikroskopování) a jedna delší exkurze do nějaké algologicky mimořádně pozoruhodné a atraktivní lokality (např. mokřadů na Dokesku)

Vzorky budou vždy jednak společně promítány pomocí dataprojektoru spojeného se CCD kamerou a studenti budou mít samozřejmě k dispozici i mikroskopy pro vlastní pozorování.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (26.10.2019)

Doporučit lze např. publikaci Kaštovský et al. (2018): Atlas sinic a řas ČR I, II

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. (19.02.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je dobrá docházka a aktivní účast na kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK