PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biochemie a biotechnologie řas - MB120P55
Anglický název: Biochemistry and biotechnology of algae
Český název: Biochemie a biotechnologie řas
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
Třída: Vzduchotěsné komory pro izotopové značení
Anotace -
Základní metabolické procesy a jejich specifičnost u sinic a řas, metabolické produkty a jejich využití, kultivace sinic a řas v laboratorních podmínkách a velkoplošné kultivace, bioremedice a environmentální biotechnologie.
Poslední úprava: Němcová Yvonne, doc. RNDr., Ph.D. (01.12.2011)
Literatura

Becker, E. W. (1994): Microalgae: biotechnology and microbiology, Cambridge University Press, 293 pp.

Cresswell, R. C.; Rees, T.A.W.; Shah, N. (1989): Algal and Cyanobacterial Biotechnology, Longman Scientific and Technical, Harlow, 341 pp.

Cohen, Z. (1999): Chemicals from microalgae, London, 419 pp.

Richmond, A. (2004): Handbook of Microalgal Culture. Biotechnology and Applied Phycology, Blackwell Publishing, 566pp.

Poslední úprava: YNEMCOVA (08.03.2007)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška probíhá ústní formou.

Poslední úprava: Němcová Yvonne, doc. RNDr., Ph.D. (01.12.2011)
Sylabus

1.      Úvod - využití komerčně pěstovaných řas, systémy produkující řasy, kultivační média, biologické principy velkoplošné kultivace, výběr kmenů, růstová kinetika, odhad řasové biomasy.  Velkoplošné kultivace mikrořas - uzavřené tubulární systémy, bioreaktory a fermentory, kultivační nádrže a jejich typy, evaporace, míchání, přísun CO2, vliv pH, kontaminace, sklízení, sušení, výtěžek.

2.      Marikultury - kultivace makrořas (seaweed industry) - agarofyty, karagenofyty, alginofyty; metody sběru přírodních populací, kultivace. Agar, karagen, alginát - chemická struktura, výroba, využití. Makrořasy jako potravina (např. Porphyra, Ulva, Laminaria, Saccharina). Další využití makrořas.

3.      Fotosyntéza - zopakování základních procesů, zvláštnosti u různých skupin sinic a řas, fotosyntetické pigmenty, fotorespirace, chlororespirace, mechanismy zvyšování koncentrace dostupného CO2, fluorescence chlorofylu a její využití pro studium fotosyntetické aktivity.

4.      Praktická část: I. část - výroba alginátu (alginát sodný a alginát vápenatý, imobilizace řasových buněk do alginátu); II. část soutěž o nejlepší jídlo (nápoj) z makrořas, prezentace přinesených pokrmů, hodnocení porotou (tvořenou všemi přítomnými).

5.      Transport, fixace a asimilace dusíkatých látek - příjem N látek, transport a redukce nitrátů, fixace atmosférického dusíku u některých sinic, fotoprodukce dusíkatých látek, N2 fixující sinice jako biohnojiva rýžových polí; polysacharidy - polysacharidy buněčné stěny, zásobní polysacharidy; polyhydroxyalkanoáty, degradovatelné plasty.

6.      Lipidy a mastné kyseliny (PUFAs) z řas. Biopaliva - řasy jako obnovitelný zdroj energie, produkce vodíku a metanu, algenany.

7.      Biotechnologicky významné mikroorganismy: Botryococcus, Dunaliella, Haematococcus, Arthrospira (Spirulina), Porphyridium, Nostoc, Chlorella, produkce mikrořas pro akvakultury (např. Nannochloropsis) - morfologie, biologicky aktivní látky a jejich (potencionální) využití, velkoplošné kultivace, produkty z řas, výživná hodnota, stravitelnost, toxikologické studie.

8.      Prezentace článků. 

9.      Toxiny sinic a řas: alkaloidní neurotoxiny sinic, alkaloidní hepatotoxiny sinic, peptidické hepatotoxiny sinic, paralytic shellfish poisoning (PSP), diarrhetic shellfish poisoning (DSP), neurotoxic shellfish poisoning (NSP), amnestic shellfish poisons, Ciguatera (CSP), fylogeneze obrněnek a produkce toxinů, toxiny makrořas.

10.  Chemická obrana řas ve vztahu k predaci a kompetici, invazní potenciál chemicky bránících se tropických makrořas, chemická komunikace, sexuální hormony řas, živiny jako chemoatraktanty, ovlivnění morfogeneze, thallusin produkovaný bakteriemi

11.  Chemická obrana temperátních a polárních řas, dimethylsulfopropionát, obranné strategie zahrnující bromidy (bromoform)

12.  Hormony, bioluminiscence u obrněnek

Poslední úprava: Němcová Yvonne, doc. RNDr., Ph.D. (25.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK