PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální mykologie I - MB120P47
Anglický název: Systematic mycology I
Český název: Speciální mykologie I
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
RNDr. Alena Kubátová, CSc.
Karel Prášil, prom. biol., CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (24.10.2019)
Předmět je zaměřen na charakteristiku hlavních houbových linií, stručného přehledu historie studia taxonomie a metodického přístupu. Důraz je kladen hlavně na morfologii, životní cykly a částečně i na ekologii. Výuka čerpá z recentních poznatků, jsou zohledněny nejčerstvější výsledky studií. Studenti se částečně podílejí na vedení přednášek formou referátů o vybraných studiích. Praktikum je zaměřené na mikroskopii vybraných skupin hub probíraných v přednášce.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (24.10.2019)

Základní literatura:

McLaughlin D. J., McLaughlin E. G. et Lemke P. A. [eds.] (2001): The Mycota. Vol. VII, Systematic and Evolution, Part A, Part B. - Springer-Verlag, Berlin

Moore D., Robson G.D., Trinci A.P.J. (2011): 21st century guide to fungi. Cambridge Uuniv. Press. 457 str.

Coleman M. ed. (2010): From Another Kingdom: The Amazing World of Fungi. Royal Botanic Garden Edinburgh. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (24.10.2019)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
Podmínkou zápočtu je účast na praktickém cvičení a závěrečný test (tzv. poznávačka).
Zkouška je písemná a skládá se z 5 obecně pojatých otázek zaměřených na komplexní znalost probírané látky. Otázky se losují.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (24.10.2019)

Současné i historické pojetí hub a houbových organismů. Obecný úvod k morfologii, ekologii a významu těchto organismů. Pohlavní a nepohlavní rozmnožování, životní cykly, stavba stélek. Systematické třídění. Charakteristiky říší, oddělení, pododdělení, tříd a vybraných řádů hub a skupin houbových organizmů.

Organizační úvod, houby a HPO, historie mykologie, fosilní houby, evoluce hub 

Chytridiomycota, Microsporidie a Cryptomycota             

Praktikum: základy kreslení hub z mikroskopu, stínování, ...

Fungi, Dikarya – úvod, Archaeorhizomycetes      

Praktikum: nekoná se

Mucoromycota

Praktikum: Mucoromycota         

Mucoromycota, Glomeromycotina         

Praktikum: Mucoromycota

Saccharomycotina, Taphrinomycotina   

Praktikum: nekoná se

Pezizomycetes, Erysiphales, Leotiomycetes (anamorfy) 

Praktikum: čerstvé sběry, kultury

Leotiomycetes (anamorfy)          

Praktikum: čerstvé sběry, kultury

Leotiomycetes (teleomorfy)       

Praktikum: čerstvé sběry, kultury

Sordariomycetes, Xylariales, Diaporthales           

Praktikum: herbářový materiál

Sordariomycetes, Hypocreales, Sordariales         

Praktikum: herbářový materiál + kultury

Eurotiomycetes, Eurotiales        

Praktikum: Eurotiales

Eurotiomycetes, Onygenales, Microascales

Praktikum: Onygenales, Microascales

              

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK