PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané kapitoly z lichenologie II - MB120P36
Anglický název: The selected chapters of lichenology II
Český název: Vybrané kapitoly z lichenologie II
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Vyučující: RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (25.09.2015)
Přednáška věnovaná speciálním problematikám lišejníků. Přednáška obvykle zahrnuje podrobné seznámení s určitými problematickými skupinami, informaci o nových poznatcích, moderních trendech v klasifikaci, nových přístupech, problémech apod. Často zahrnuje determinaci zástupců vybraných skupin (Peltigeraceae, Parmeliaceae, Cladoniaceace, aj. dle potřeb studentů a dohody. Volně navazuje na přednášku "Vybrané kapitoly z lichenologie I". Kurz je určen zejména pro studenty Lichenologie, Bryologie, Mykologie a ostatních botanických zaměření. Kurz probíhá turnusově jako dva či více půldnů v lichenologických herbářích a lichenologické laboratoři.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. David Svoboda, Ph.D. (01.12.2011)

ústní zkouška, praktická orientace v probíraných rodech a druzích

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Svoboda, Ph.D. (05.03.2007)

Syllabus přednášky je navrhován podle specifických požadavků studentů. Jsou řešeny taxonomické a determinační problémy zejména determinačně obtížnějších skupin lišejníků (skupiny rodů Cladonia, Peltigera, Parmelia s. l.,atd.). dále se za spoluúčasti studentů probírají problematiky různých biotopů a užití lichenizovaných hub.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK