PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Geometrická morfometrika - MB120P27
Anglický název: Geometric morphometrics
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Zapíše-li si předmět do SISu závazně alespoň pět studentů,Rozvrh a místo konání budou upřesněny před začátkem semestru.
Garant: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (23.01.2018)

V letním semestru 2017/2018 se kurz uskuteční ve dnech 16. a 17. dubna na stanici ve Velemíně. Kurz bude tentokrát relativně hodně zaměřen na analýzy vlastních dat účastníků.

Cílem předmětu je naučit se prakticky používat některé nejvýznamnější metody geometrické morfometriky při řešení biologických problémů. Jedná se primárně o prakticky zaměřený kurz, který může či dokonce má zahrnovat i analýzy vlastních data studentů/studentek získaných v rámci jejich diplomových nebo dizertačních projektů.

Obsahem lekcí je vždy krátké seznámení s probíranou metodou a posléze práce s konkrétním relevantním software (TPS package, PAST, R, MorphoJ).
Pro smysluplné absolvování kurzu je určitě užitečné předtím navštěvovat předmět MB120P126 "Multivariační metody v taxonomii" a některý z kurzů zaměřených na práci s prostředím R (MB162P13, MB120C15).


Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. (10.10.2017)

1. Úvod (internetové stránky, přehled software). Morfologie a morfometrika; vývoj kvantitativního myšlení v morfologii; biologický strukturalismus.
2. Typy morfometrických metod - lineární vzdálenosti a úhly; obrysové metody, landmarková (geometrická) morfometrika.
3. Obrysové metody (eliptická Fourierova analýza). Digitalizace obrysů, harmonické koeficienty, zpracování a hodnocení výsledků, rekonstrukce obrysů.
3. Landmarkové metody - digitalizace landmarků, Booksteinovy tvarové souřadnice, generalizovaná prokrustovská analýza, thin plate spline.
4. Hlavní a částečné warpy, analýza relativních warpů - vliv parametru "alfa". Mnohorozměrná regrese nezávislých proměnných na tvarové proměnné, metoda parciálních nejmenších čtverců. Rekonstrukce teoretických či průměrných tvarů. CVA tvarových proměnných při analýze skupinových rozdílů.
5. Semilandmarky. Použití landmarkových metod na struktury bez homologních landmarků.
6. Morfologická asymetrie v biologii - evoluční a ekologický význam. Rozklad asymetrie v geometrické morfometrice.
7. Rekonstrukce a modelování obrazu pomocí geometrické morfometriky.


Literatura:
1. Dryden, I.L. & Mardia, K.V. (1998): Statistical shape analysis. - John Wiley & Sons, New York.
2. http://life.bio.sunysb.edu/morph/
3. Zelditch M.L., Swiderski D.L. & Fink W.L. (2004): Geometric Morphometrics for Biologists: A Primer. Elsevier. [E-book na: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780127784601]

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK